എന്താണ് ഇൻഷ്വറൻസ് Mean Blackjack

The US government took first steps toward quashing a proposed merger between daily fantasy sports giants DraftKings and FanDuel, contending ഇടപാട് would create an illegal കുത്തക ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 90 ശതമാനം DFS market.വെള്ളിയാഴ്ച, ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ, in conjunction with the Offices of the Attorneys General of California and Washington DC, filed a suit in ഫെഡറൽ ജില്ലാ കോടതി to seek an injunction തടയുവാൻ deal എന്താണ് ഇൻഷ്വറൻസ് mean blackjack.
"We are disappointed by this decision and continue to believe that ഒരു ലയനം is in the best interest of our players, നമ്മുടെ കമ്പനികൾ, our employees and the fantasy sports industry," said DraftKings സിഇഒ Jason റോബിന്സ് and FanDuel സിഇഒ നൈജൽ സ്വാധീനിച്ചവർ ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന. "We are considering all our ഓപ്ഷനുകൾ at this time." The FTC claims the deal as it was taking shape would violate Section 7 of the Clayton Act, which prohibits mergers and acquisitions എന്ന് ഫലത്തിൽ create a monopoly, and Section 5 of the FTC Act, which makes it illegal to engage in "unfair അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്ന commerce." ആത്യന്തികമായി, the FTC refused to swallow DrafKings' and FanDuel കാമ്പ് വാദം what does അപര്യാപ്തമായ attunement സ്ലോട്ടുകൾ mean. ആ daily fantasy sports comprised just a small segment of the വളരെ വിശാലമായ ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് വിപണി, dominated by the season-long variety.കമ്മീഷന്റെ നിഗമനം DFS consumers do not കാണുക season-long as a "അർത്ഥവത്തായ പകരം" for DFS what does the slot mean in golf. "ഈ ലയനം എന്ന് ത്യജിക്കുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗണ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള മത്സരം തമ്മിലുള്ള DraftKings and FanDuel," said ഗൈഡിന്റെ Lipsky, Acting Director of the FTC ' s ബ്യൂറോ of Competition. The FTC contends that neither new entrants in the DFS ബിസിനസ്, nor ഏതെങ്കിലും ഭാവി വികസനം by existing operators, would be likely to provide അർത്ഥവത്തായ മത്സരം, as the two companies പിടിച്ചു ഒരു സംയോജിത 90 ശതമാനം കണക്കാക്കിയ വിപണി വിഹിതം. DraftKings and FanDuel പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇറ്റാലിയൻ ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ എസി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ.

അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളും ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നവംബര്, താഴെ പറയുന്ന മാസം അഭ്യൂഹം ഇറ്റാലിയൻ green valley ranch കാസിനോ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ. As rivals, they spent an estimated $750 million attempting to out-മാർക്കറ്റ് one another, according to ESPN, while offering a വീതിയേറിയ similar product.അതേസമയം, രണ്ടു കമ്പനികൾ സമരത്തിൽ ശേഷം നേരിടുന്നു തുടക്കത്തിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ വളർച്ച.റെഗുലേറ്ററി അനിശ്ചിതത്വം and legal challenges have plagued the industry നിന്നും വൈകി 2015 മുന്നോട്ട്, and it is on that front എവിടെ രണ്ടു കമ്പനികളുടെ believe together they could വേതന ശക്തമായ പോരാട്ടം. ഇറ്റാലിയൻ ബുഫേ കാസിനോ lac leamy.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്