മിൽ കാസിനോ North Bend Oregon

ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് Poloniex is halting its services in the state of Washington. Poloniex ഉപഭോക്താക്കൾ living in Washington were given a two-week period to close any open ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാൻ ഫണ്ട് from their accounts മിൽ കാസിനോ north bend oregon. Users who fail to പിൻവലിക്കാൻ അവരുടെ ഫണ്ട് പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 21, 2017, will be required to submit പിന്തുണ ടിക്കറ്റ് നേരിട്ട് Poloniex ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ before they can move their ഫണ്ട് elsewhere മിൽ കാസിനോ പെറ്റ് സൌഹാർദ്ധ. There is no deadline, but the company is urging അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ പിൻവലിക്കാൻ അവരുടെ ഫണ്ട് "as soon as possible". കാരണം, accounts of verified Washington state residents "will be placed in a സസ്പെൻഡ് സംസ്ഥാന access will be restricted." "During this time, your account will function normally, but you will be prohibited from തുറക്കുന്ന പുതിയ margin സ്ഥാനങ്ങൾ ചേർത്ത്, നിലവിലുള്ള പശുക്കൾ, and വായ്പാ ഫണ്ട്," Poloniex said in a statement മിൽ കാസിനോ coos ബേ ഒറിഗൺ. The reason for Poloniex ' s abrupt സസ്പെൻഷൻ സേവനങ്ങൾ in Washington?സംസ്ഥാന അസംഭവ്യമാണ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂട്. "After careful consideration of the Washington State Department of Financial Institutions' (DFI) വ്യാഖ്യാനം, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ regulations, ഞങ്ങൾ ഖേദം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക Poloniex will be suspending പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ താമസിക്കുന്ന in Washington until further notice," Poloniex പറഞ്ഞു. Poloniex താഴെ ചുവടുപിടിച്ച് Bitfinex, which പുറത്ത് കടന്നിരിക്കുന്നു the state of Washington കഴിഞ്ഞ മാസം ശേഷം DFI ഉത്തരവിട്ടു എക്സ്ചേഞ്ച് to obtain a state പണം കൈമാറ്റം license before it can offer its services to its വാഷിംഗ്ടൺ customers.മറ്റെവിടെയെങ്കിലും, Coinbase also shut down its operations in Hawaii due to a new policy imposed by the ഹവായി Division of Financial Institutions, which requires ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ബിസിനസ്സുകൾ നിലനിർത്താൻ cash reserves in an amount equal to the മൊത്തത്തിലുള്ള മുഖം മൂല്യം ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഫണ്ട് നടന്ന വേണ്ടി customers.വിക്കിപീഡിയ is classified as a medium of exchange in the state of Washington, സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ വിവരിച്ച ഒരു ഇടത്തരം എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ വിക്കിപീഡിയ as "money" in the Uniform പണം Services Act, which means that കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ Poloniex fall under the same നയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത പണം transmitters.എങ്കിലും, അത് അപ്രായോഗികമാണ് to വിഷയം ഡിജിറ്റൽ കറൻസി കമ്പനികളും എക്സ്ചേഞ്ച് to ഒരേപോലുള്ള നയങ്ങൾ applied to പണം transmitters and financial companies dealing with ഫിയറ്റ് പണം മിൽ കാസിനോ coos ബേ.

If നിയന്ത്രണ really want to standardize the industry, they need to ഭാരിച്ച അവരുടെ ബുദ്ധി cryptocurrencies in general and introduce regulations that will help both customers and businesses.നിലവിലെ വിനിമയ വില വിക്കിപീഡിയ ന്റെ വില has broken through $1,220 സമയത്ത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ' s trading and continues to rise, നന്ദി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദത്തെടുക്കൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി in Japan. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം jogos gratis de slots machines.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്