ഹോ ചങ്ക് കാസിനോ Wittenberg ജോലി

ഒരു വില്യം ഹിൽ advertisement seen on ചണനാരുപോലെയും സമയത്ത് Cheltenham Festival has broken the Committees പരസ്യം പ്രാക്ടീസ് (CAP) കോഡ്, according to the Advertising Standards Authority (സമുദ്രം).പരസ്യം, sent as a message to users of the dating app, read: "Stuck in the സുഹൃത്ത് zone?You won ' t be for much longer if you use this Cheltenham free bet വാഗ്ദാനം."It നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് നാലു free bets and was followed by a link to download the വില്യം ഹിൽ app.തൊപ്പി കോഡ് ആവശ്യമാണ് marketing communications for ചൂതാട്ട to be സാമൂഹികമായി responsible and must not be linked to seduction, ലൈംഗിക വിജയം അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട attractiveness ഹോ ചങ്ക് കാസിനോ wittenberg ജോലി. The ആസാ determined the language used "നിർദ്ദേശിച്ച those who gambled would be more likely to develop a friendship into a ലൈംഗിക ബന്ധം അതുകൊണ്ടു linked ചൂതാട്ട with ലൈംഗിക success" ഹോ ചങ്ക് കാസിനോ പുകവലി നയം. The ആസാ ഭരിച്ചു പരസ്യം must not appear വീണ്ടും രൂപത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വില്യം ഹിൽ to ensure it did not ലിങ്ക് ചൂതാട്ട to ലൈംഗിക success in the future free slots no sign up. The operator തുടക്കത്തിൽ നിലനിർത്തിയെങ്കിലും ആ പരസ്യം ശേഷം ഒരു ഉപഭോക്തൃ പരാതിപ്പെട്ടു. The company said it was supposed to ബന്ധപ്പെടുന്നത് സ്വഭാവം ബിസിനസ് ആയിരുന്നു free slots online for fun. പരസ്യം and customers who signed up would "enter into a relationship with വില്യം ഹിൽ" free slots no wagering uk.
It said it was not അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ലിങ്ക് ചൂതാട്ട to ലൈംഗിക വിജയം free slots no യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ്. wagering. എന്നാൽ മേൽ പ്രതിഫലനം, സമ്മതിച്ചു പരസ്യം could have been misinterpreted and took it down voluntarily.ചണനാരുപോലെയും പറഞ്ഞു പ്രാരംഭ അവലോകനങ്ങൾ ad did not deem it to be സാമൂഹികമായി നിരുത്തരവാദപരമായ, കുറ്റകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് minors, and as a result, published it on its platform. It added the ad was no longer live, it had received no other complaints about it. how to beat ഒരു സ്ലോട്ട് മെഷീന് ഒരു സെൽ ഫോൺ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്