കാസിനോ Heist ഗോൾഡ് യന്ത്രം 2.0

Virginia ' s General Assembly passed a bill ശനിയാഴ്ച രാത്രി that should pave the way for കാസിനോ ഗെയിം sports betting in the state.പകരം സെനറ്റ് ബിൽ 1126 ആണ് വിട്ടുവീഴ്ച legislation that will അംഗീകരിക്കുക referenda in Bristol, Danville, Portsmouth, Richmond and നോര്ഫോക്ക് — സാധ്യതയുള്ള host cities of casinos – to give പ്രാദേശിക അപകടം അവസാന പറയുന്നു കാസിനോ heist ഗോൾഡ് യന്ത്രം 2.0. But nothing is being fast-tracked — and here ' s the "compromise" part.അതേസമയം ബില് authorizes കാസിനോ gaming in the state to be regulated by the Virginia ലോട്ടറി ബോർഡ്, it also ആദ്യം ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു സമഗ്ര പഠനം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ആഘാതം legalizing casinos, to be delivered no later than December 2019 കാസിനോ heist ഗോൾഡ് യന്ത്രം 2021. That means the referenda will not be permitted to take place until നവംബർ 2020 — ഒരുപക്ഷേ ഒരിക്കലും.ഒരിക്കൽ ധ്വനി have വിസ്തരിച്ചു റിപ്പോർട്ട് they will take another വോട്ട് on the legislation സമയത്ത് 2020 session.നിരവധി ധ്വനി have opined that the study ഒരു സാധ്യതയുള്ള waste of time and money, because if the public ആത്യന്തികമായി chooses not to പകയോ കാസിനോ ഗെയിമിംഗ്, it will have proved completely unnecessary.എങ്കിലും, അനുഭാവികളും of casinos realized it was a ആവശ്യമായ അളവു in order to win support of the bill in the Republican-controlled Senate.അഞ്ചു possible casino host cities, new york has been already been earmarked by വിർജീനിയ കച്ചവടക്കാര് ജിം McGlothlin and Clyde Experience as the preferred location for a $50 ദശലക്ഷം കാസിനോ, which would be built in a ഒഴിവുള്ള shopping mall കാസിനോ heist ഗോൾഡ് യന്ത്രം സ്ഥിര. The city is in വളരെ ആവശ്യം സാമ്പത്തിക regeneration, and its proximity to casino-less ടെന്നസി would be guaranteed to increase സാമ്പത്തിക footfall across the border, particularly since the state line റണ്സ് straight down the middle of its main street.അതേസമയം, Pamunkey tribe of Virginia wants to build a $700 million hotel and casino in the city of നോര്ഫോക്ക്, on the banks of the എലിസബത്ത് നദി മെഗാ 7 casino no deposit bonus codes. The project has the support of city officials ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക ബക്കർ രൂപത്തിൽ മുകേഷിന്റെ നിക്ഷേപകന് ജോൺ Yarbrough, who was the founder of ബുക്ക് വിതരണം ഭീമൻ VGT മെഗാ 7 കാസിനോ സൗജന്യ. നെഞ്ചെരിയുന്ന. But even with the backing of നോര്ഫോക്ക് അപകടം, the Pamunkey would still have to have the project signed off by the Department of the Interior — ഒരു ടാസ്ക് എന്നു തെളിയിക്കാൻ കഴിയും മെഗാ 7 casino no deposit. പ്രശ്നക്കാരായ വേണ്ടി ഗോത്രങ്ങളിൽ പോലെ Pamunkey, that were recognized by the ഫെഡറൽ സർക്കാർ ശേഷം ഇന്ത്യൻ Reorganization Act of 1934 മെഗാ 7 casino no deposit bonus code. കാരണം land in നോര്ഫോക്ക് is outside the tribe ' s റിസർവേഷൻ, it will have to demonstrate to the ഐ that the land was once part of അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ, ancestral homelands — something that has been called into question..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്