തെക്ക് Slot San Francisco

നോർഡിക് online betting operator ചെറി AB is on the hunt for a new ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശേഷം അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിഇഒ bowed out due to "കുടുംബം കാരണങ്ങൾ." On Tuesday, ചെറി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ Fredrik Burvall (malayalam) "will leave his role as CEO due to family reasons." Burvall, a 10-year veteran at the company, has agreed to stay on വരെ "summer 2017." ചെറി ബോർഡ് അംഗം ആൻഡേഴ്സ് Holmgren will serve as ആക്ടിങ് സിഇഒ വരെ Burvall ന്റെ സ്ഥിരം പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.ചെറി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന quoted Burvall saying he was "extremely proud" എന്ന തന്റെ പങ്ക് കെട്ടിടം ചെറി into an online ഫോഴ്സ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക, ഒരു കമ്പനി "well positioned ഭാവി കൊണ്ട് അഞ്ച് ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ എല്ലാ ശക്തമായ management teams." ചെറി ചെയര്മാന് റോള്ഫ് Åkerlind പറഞ്ഞു and the rest of the board were "വളരെ നന്ദി" to Burvall for presiding over the കമ്പനി "during a busy period when the company has expanded rapidly and been very successful." Åkerlind വിസ്മരിക്കുന്നില്ല ചെറി ന്റെ വിറ്റുവരവ് had grown 137% over the past two years, ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് കണ്ടു ചെറി make ഏഴു ഏറ്റെടുക്കൽ deals.ആക്ടിങ് സിഇഒ Holmgren, one of സ്ഥാപകർ ചെറി ന്റെ നോർഡിക് വാതുവെപ്പ് അതേസമയം Betsson, said he was looking forward to furthering ചെറി വികസനം സമയത്ത് മാനേജിങ് അതിന്റെ ഇതിനകം ഗണ്യമായ ബിസിനസ് scope. The company said it had started ഒരു ബാഹ്യ recruiting process in order to identify Holmgren ന്റെ സ്ഥിരം replacement തെക്ക് slot san francisco.
In December, ചെറി announced that it expects to അവസാനിക്കും ദക്ഷിണ ഡിക്ക് ചൂതാട്ട സ്ക്രീൻ വിക്കി. അതിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ ഓൺലൈൻ കാസിനോ കായിക വാതുവെപ്പ് operator ComeOn Malta in Q1 2017 സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ വില്പനയ്ക്ക് സെന്റ്. ലൂയിസ് മോ. ചെറി പ്രസ്താവിച്ചു പുറമേ ComeOn ' s portfolio of gaming sites would make ചെറി മൂന്നാമത്തെ വലിയ നോൺ-സംസ്ഥാന നോർഡിക് ഗെയിമിംഗ് operator.ചെറി is set to deliver its full-year 2016 സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 21 സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ വില്പനയ്ക്ക് മുകളിൽ ഡോളറിന്. In November, the company delivered അതിന്റെ ക്യു3 report card, which showed റവന്യൂ up 39% വരുമാനവും up 78% വരെ SEK 30.9 m, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 82% മൊത്തം വരുമാനം, 10 points higher than in Q3 2015. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ വില്പനയ്ക്ക് ടാലീഡൊ ഒഹായോ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്