ബിഗ് Con കാസിനോ Heist രാമവിലാസം

The Nottawaseppi ഹ്യുരാന് Band of the Potawatomi (NHBP) announced on Monday, last year ' s revenue sharing പേയ്മെന്റ് സംസ്ഥാന മിഷിഗൺ, the FireKeepers പ്രാദേശിക Revenue Sharing ബോർഡ് (FLRSB) നിന്ന് അതിന്റെ FireKeepers കാസിനോ ഹോട്ടല് of more than $23.7 കോടി, അതിന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പുതിയ വാർഷിക റെക്കോർഡ് ബിഗ് con കാസിനോ heist രാമവിലാസം.

According to the press release (pdf), the $23.7 കോടി, മേലോട്ടു of $18.1 ദശലക്ഷം പോയി സംസ്ഥാന മിഷിഗൺ, an increase of 5.84 ശതമാനം over last year ' s payment, while more than $5.6 ദശലക്ഷം പോയി FLRSB, ഒരു 4.62 ശതമാനം സ്പൈക്ക് നിന്ന് ഒരു വര്ഷം മുമ്പ് ബിഗ് con കാസിനോ heist reddit. Last year ' s revenue sharing പേയ്മെന്റ് brings the total amount contributed by the NHBP സംസ്ഥാന മിഷിഗൺ to more than $125.2 ദശലക്ഷം to the FLRSB, $43.2 ദശലക്ഷം, creating a combined സംഭാവന total of $168,473,743 ശേഷം, Aug ബിഗ് con കാസിനോ heist ധനാഗമ. 2009 when Firekeepers കാസിനോ ഹോട്ടല് debuted യോഗിയുടെ lake casino poker ടൂർണമെന്റുകളിൽ. The NHBP തിങ്കളാഴ്ച presented രണ്ട് ചെക്കുകൾ, ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റര് മൈക്കള് Nofs for $18,126,750.

Nofs' 19th ജില്ലാ സ്പാനുകളുടെ Ionia, Calhoun ബെറി കൗണ്ടികൾ.പുതുതായി-ജനനം FLRSB ചെയർമാൻ, ചെയർമാൻ എന്ന Calhoun County Board of Commissioners ഡെറക് രാജാവ്, was presented with the രണ്ടാം check, which was for $5,656,690. The strips are distributed as part of a gaming കോംപാക്ട് between the state and NHBP വേണ്ടി 2017 operations at the Tribe ' s Battle Creek, മിഷിഗൺ-സ്ഥിതി FireKeepers കാസിനോ ഹോട്ടല്.ലെ പ്രസ് റിലീസ്, ചെയര്മാന് ജാമി Stuck, said, "The നേതൃത്വം tribal members of the Nottawaseppi ഹ്യുരാന് Band of the Potawatomi are proud to honor our agreements and create a positive impact സംസ്ഥാന മിഷിഗൺ, നമ്മുടെ പ്രാദേശിക Revenue Sharing ബോർഡ് we are pleased with the growth displayed at FireKeepers കാസിനോ ഹോട്ടല്." "The great performance of our FireKeepers team has created new jobs in 2017 and a destination resort ആകർഷിക്കുന്ന guests from across മിഷിഗൺ plus large sections of ഇന്ത്യാന, ഒഹായോ and Illinois.സൃഷ്ടി വലിയ ഗസ്റ്റ് അനുഭവങ്ങൾ creates a വിശ്വസ്തരായ factor that has been the foundation of our ഗണ്യമായ വരുമാനം വളർച്ച പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ," Stuck ചേർത്തു.നിബന്ധനകൾ ഒരു 2016 ഭേദഗതി to ക്ലാസ് III ഗെയിമിംഗ് കോംപാക്ട് തമ്മിലുള്ള NHBP. ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു യോഗിയുടെ lake casino open ഇതുവരെ. for as much as $500,000 തോറും സംസ്ഥാന റവന്യൂ payments to go to the മിഷിഗൺ Native American Heritage Fund.കൃഷി-റഷ്യ നിന്ന് ഫണ്ട് provide grants for educational institutions and local governments, as well as to promote ആദിവാസി culture and history..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്