മികച്ച പോക്കർ Apps For Iphone

Monday, 21 August 2017, ആയുര്വേദ – EEGMedia/EEGEvents, the leading media and C-level boutique ഗെയിമിംഗ് event organizer കമ്പനി of the Central and Eastern European region has engaged in a തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഗെയിമിംഗ് Brief, ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സേവന നൽകുന്നത് up to date വിപണി വിവരങ്ങൾ worldwide എക്സിക്യൂട്ടിവ് on പ്രസക്തമായ ഗെയിമിംഗ് issues in Asia.പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം are the content and information spread on the മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഏത് ഇരു കമ്പനികളും own and operate in order to increase visibility in the വിഭാഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട industry.പങ്കാളിത്തം will benefit both companies as well as their partners who will now have an extensive എത്താൻ across the European and Asian markets മികച്ച പോക്കർ apps for iphone. AGB also organize a number of gaming-focused events across Asia, including the ആണ്ടുതോറും ASEAN ഗെയിമിംഗ് Summit held in the Philippines, ഏഷ്യ ഗെയിമിംഗ് പുരസ്കാരങ്ങൾ in Macau, and AGSocial Networking events held throughout the year. EEGMedia is the founder and owner of the largest igaming focused online news portal of the CEE ' മേഖലയിലെ since its launch in 2015 മികച്ച പോക്കർ apps for fun. This was the year when the inaugural Central and Eastern European ഗെയിമിംഗ് Conference was held in Budapest and since then, the team has managed to organize രണ്ട് മറ്റ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ (VIGE – Vienna International Gaming Expo and Prague ഗെയിമിംഗ് സമ്മിറ്റ്).അവരുടെ upcoming event is planned to be held between 19-20 September and it ' s the second edition of the Central and Eastern European ഗെയിമിംഗ് Conference Budapest blackjack ബോൾറൂം കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ് 2021. Zoltán "Hawkie" Tűndik, Founder and Head of Business at EEGMedia/EEGEvents അഭിപ്രായമിട്ടത്: "We are ആന്ഡ് to start being an active promoter of the Asian markets and look forward to serving our visitors with news about the updates they can find at the സംഭവങ്ങള് ഏഷ്യ ഗെയിമിംഗ് സംക്ഷിപ്ത.ശേഷം, വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാനലുകൾ വിതരണം we can say that we now serve contents on a higher scale and being able to partner with different regions of the globe will have a positive impact in the industry." ഫെലിക്സ് Ng, ഏഷ്യ എഡിറ്റര്, Project Director at ഏഷ്യ ഗെയിമിംഗ് സംക്ഷിപ്ത അഭിപ്രായമിട്ടത്: "We are always more than happy to support പ്രധാന വ്യവസായം events both in Asia and abroad.ഈ കൂട്ടുകെട്ട്, we hope to be able to facilitate a closer exchange of information between Europe and Asia." കുറിച്ച് EEGMedia EEGMedia(കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ ഗെയിമിംഗ് മീഡിയ) has been launched with the mission of bringing together the ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട (igaming) വ്യവസായം of Central and Eastern Europe and കെട്ടിടം ഒരു ആശയവിനിമയ bridge between the region and the ഇതിനകം booming വ്യവസായം of Western Europe blackjack ബോൾറൂം കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ് കോഡുകൾ 2021. For more details, visit: https://eegmedia.eu/ കുറിച്ച് EEGEvents EEGEvents is the leading C-level boutique ഗെയിമിംഗ് event organizer of the Central and Eastern European region and is a sub-division of EEGMedia.സംഭവങ്ങൾ divison was founded in May 2016 and was the result of the many queries ഫീഡ്ബാക്ക് the company has received നിന്ന് 2 ബി clients, operators and partners blackjack ബോൾറൂം കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്