ദക്ഷിണ പോയിന്റ് Casino Poker Tournament Schedule

ആർ ദക്ഷിണ പോയിന്റ് casino poker tournament schedule. Dynam ജപ്പാൻ Holdings recently announced that its revenue for the ആറു മാസം ended 30 September 2017 ആയിരുന്നു ¥77,211 million (US$685.23 million).ലാഭം മുമ്പ് നികുതികൾ വർദ്ധിച്ചു by 26.7% വരെ ¥8,406 ദശലക്ഷം ($74.66 million).പോലെ at 30 September 2017, the Group operated ഏറ്റവും വലിയ pachinko ഹാൾ network in Japan with a total of 450 halls–180 ഉയർന്ന playing കുറഞ്ഞ 270 കുറഞ്ഞ playing ചെലവ്–across the country oasis resort.
"The fact that the റെഗുലേറ്ററി ശരീരം അച്ചടക്ക ഗെയിംസ് വീണ്ടും suggests there is an internal സർക്കാർ view that the IR ബിൽ will become a reality – അതിനാൽ റ് ഗള്ഫ് തമ്മിലുള്ള pachinko ആൻഡ് കാസിനോ ചൂതാട്ടം regulations," Union ഗെയിമിംഗ് അനലിസ്റ്റ് Grant Govertsen പറഞ്ഞു കാസിനോ nv മെസ്ക്വിറ്റ്. യൂണിയൻ ഗെയിമിംഗ് believes that the government is now moving to draw a line between pachinko–which is classified as അമ്യൂസ്മെന്റ് അല്ല, ചൂതാട്ടം–സാധ്യതയുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന സംയോജിത റിസോർട്ടുകൾ industry മരുപ്പച്ച rv park ഹോളിവുഡ് കാസിനോ joliet. എസ്) become a reality.അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രോക്കറേജ് യൂണിയൻ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ടാക്കി മുന്നറിയിപ്പ് this week as it കൊടുത്തു ജാപ്പനീസ് pachinko ഹാൾ operator Dynam ജപ്പാൻ Holdings Co.

മറുവശവുമുണ്ട്, we കാണുക Dynam പോലെ ഒരു മികച്ച നടന് relative to the industry as Dynam has long-കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കാറ്ററിങ് കൂടുതൽ കാഷ്വൽ കളിക്കാർ കുറഞ്ഞ വില പോയിന്റ് ഗെയിമുകൾ (ഐ.ഇ.ഇതിനകം more focused on the അമ്യൂസ്മെന്റ് ടൈപ് player)," Govertsen പറഞ്ഞു. "അതുപോലെ, while the industry പ്രതീക്ഷിക്കാം വാർഷിക GGR declines in the high സിംഗിൾ അക്കങ്ങൾ over the next three years we are മോഡലിംഗ് 5% വാർഷിക കുറഞ്ഞു വേണ്ടി Dynam." Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം oasis of the seas കാസിനോ ടൂർ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്