അവസാനമാണ് കാസിനോ ഞാന് ദൈവം ഡൗൺലോഡ്

Chumlee, whose real name is ഓസ്റ്റിൻ ലീ റസ്സൽ, was arrested on one black ആയുധം ചാർജ് 19 മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം charges.വ്യാഴാഴ്ച, Chumlee, 33, was released from jail on $62,000 ജാമ്യം ശേഷം നിയമിക്കുമെന്നും the go-to സൂപ്പർ അഭിഭാഷകൻ ലാസ് വെഗാസ്: അറ്റോർണി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഡേവിഡ് Chesnoff.റസ്സൽ has not been charged in the sex-crime complaint, എന്നാൽ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനമാണ് കാസിനോ ഞാന് ദൈവം ഡൗൺലോഡ്. അവരുടെ സൗഹൃദം won ' t likely end over Chumlee ന്റെ അറസ്റ്റ്.കോറി posted ഒരു പകരം cryptic photo to Instagram this week that read, "Don' t believe everything you hear. In the world of Hollywood, Chesnoff has represented പാരീസ് ഹില്ടന്, ലിന്റ്സെ Having, Leonardo DiCaprio, മൈക്ക് ടൈസൺ, Jamie Foxx, and countless others അവസാനമാണ് കാസിനോ ഞാന് ദൈവം വാദ്യോപകരണങ്ങള്. ഇപ്പോൾ (or at least he was, until his അറസ്റ്റ്), as തന്റെ estimated net worth is $5 million.നല്ല കാര്യം പോലെ, Chesnoff ' s legal fees cannot come cheap.അറ്റോർണി has an outstanding track record for getting his clients നിന്നു നിയമ hot water.ഡേവിഡ് Chesnoff, നിയമം പങ്കാളി റിച്ചാർഡ് Schonfeld are കുപ്രസിദ്ധ for representing the rich and famous who get right or പ്രതിയെ while in Las Vegas.ലെ ചൂതാട്ട world, they ' ve served as legal counsel for പോക്കർ ഐക്കണുകൾ അത്തരം ഡോയൽ Brunson, Phil Ivey, ജോണി ചാൻ, and Mike Matusow ആണ്. barona കാസിനോ 18 and up. But this week, the popular reality TV star was forced to സ്വാഗതം നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന കടന്നു അവന്റെ ലാസ് വെഗാസ് home. Acting on a search warrant ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലൈംഗിക റ്റു allegation, ലാസ് വെഗാസ് മെട്രോ പറയുന്നു. Should he be found കുറ്റം on all charges, Chumlee could be facing up to four years behind bars.കാലാൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ ലോക പ്രശസ്ത ഗോൾഡ് & സിൽവർ Pawn Shop in Las Vegas. Chumlee is certainly not Chesnoff ' s most glamorous client, but പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകൻ പോകുന്നു എവിടെ പണം, and the Harrisons and Chumlee തോന്നുന്നില്ല ready to pay the big bucks for the best defense possible. Chumlee പദ്ധതികൾ യുദ്ധം ആയുധം ആൻഡ് ഡ്രഗ് charges. There are always മൂന്നു വശങ്ങളും ഒരു കഥ, yours, അവരുടെതായ, and the truth." Chumlee emerged as a സംരംഭത്തിലെ കഥാപാത്രം on കാലാൾ Stars for his comic foil and what seemed to be a lack of intelligence.അവന് ഒന്ന് ചിരിച്ചു ആണ് ബ്യാലീ ' s casino open in atlantic city.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്