ഹിമാനി കൊടുമുടികളിൽ കാസിനോ കോഫി ഷോപ്പ്

aming ഉപകരണങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ലബോറട്ടറീസ് അന്താരാഷ്ട്ര LLC (GLI) ഉണ്ട് എന്നു പേരുള്ള തോമസ് Bierbach as senior manager of the company ' s professional services division.r Bierbach (malayalam) is described by GLI പോലെ "ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോട്ടറി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് security expert", with more than 20 years of international technology and management experience ഹിമാനി കൊടുമുടികളിൽ കാസിനോ കോഫി ഷോപ്പ്. തന്റെ വേല തിരിച്ചറിയല് and implementation of security അനുവാദവും programmes in support of പ്രവർത്തന സമഗ്രത, fraud prevention and player സംരക്ഷണം are widely known and have solidified his reputation as a കീ thought leader in the field," GLI പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ഗ്രിഗറി Doucette said in a statement.r Bierbach will be based at GLI ' s New Brunswick ഓഫീസുകൾ in Canada.ലി is one of the largest international സ്വതന്ത്ര ദാതാക്കൾ പരിശോധനയുടെ, inspection and certification services to the gaming, wagering and ലോട്ടറി വ്യവസായ. glaciere ഒരു roulette igloo സമുദ്ര.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്