ഹോട്ട് കുരുമുളക് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ വില്പനയ്ക്ക്

Clarion ഗെയിമിംഗ്, which organises പല ഗെയിമിംഗ് ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് events has partnered with SunTrust റോബിൻസൺ ഹാൻസ് കൃസ്ത്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ to deliver the first ever പത്ത് (എക്സിക്യൂട്ടീവ് Network) Investors' Day taking place on Monday, May 13, part of the inaugural ഐസ് നോർത്ത് അമേരിക്ക (May 13-15, Boston എം. എ., യു ഹോട്ട് കുരുമുളക് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ വില്പനയ്ക്ക്. എസ്.

SunTrust, പൂർണ്ണ-സേവന corporate and investment bank active across 14 പ്രധാന US cities, is working with പത്തു to bring the worlds of നിക്ഷേപം, gambling, betting, sports, മീഡിയ closer together in order to discuss, develop and explore നിക്ഷേപം അവസരങ്ങൾ.വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദർശനം പിന്നിൽ ആദ്യ പത്തു event to be staged on the continent of North America, Clarion ഗെയിമിംഗ് ' s Dan കല്ലു പറഞ്ഞു: "; We always work in partnership with the industry to produce events that deliver അവസരം സൗകര്യം ബിസിനസ് പത്തു Investors' Day is no exception ഹോട്ട് പോക്കർ തോന്നൽ ചെവി. "Working with SunTrust has enabled us to curate a day of learning and നെറ്റ്വർക്കിങ് ആണ് സംസാരം on investment opportunities in what is one of world ഗെയിമിംഗ്' s most exciting markets cleopatra 2 സ്ലോട്ട് മെഷീൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റി. C-Level strategic decision makers and thought leaders who are part of 'The എക്സിക്യൂട്ടീവ് Network' constitute exactly the right audience to be part of the ആദ്യം ക്ഷണം-മാത്രം ഐസ് വടക്കേ അമേരിക്ക Investors' Day cleopatra 2 slot machine for sale. The initiative has been നിർമ്മാണം ചുറ്റും നാല് പ്രധാന panels featuring പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർമാർ മുതിർന്ന വിശകലന നിന്ന് പ്രമുഖ asset managers who will provide insight into the investment opportunity through the value chain cleopatra 2 സ്ലോട്ട് മെഷീൻ ലൊക്കേഷനുകൾ. The സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വഭാവം മുൻകൈ necessitates it being invite-only and open to members of The Executive Network and investors who are part of ഐസ് North America." ഐസ് നോർത്ത് അമേരിക്ക (May 13-15 in Boston, MA, USA) has കവിഞ്ഞു pre-launch പ്രവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രമുഖ gli, sponsors and ഹാജരായവരുടെ from across the globe സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അവരുടെ കാണികൾ.ഒരു ഏകീകരണം Clarion ഗെയിമിംഗ് ' s US ആസ്തി to create a single large scale business event, ഐസ് വടക്കേ അമേരിക്ക covers the key വിഭാഗങ്ങൾ of sports betting, ഇന്ററാക്ടീവ് ഗെയിമിങ്, esports, iLottery and affiliate marketing പുതിയ യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചൂതാട്ടകേന്ദം ബോണസ്സായി. To find out more about ഐസ് വടക്കേ അമേരിക്ക, go to icenorthamerica.com പുതിയ ഓൺലൈൻ കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ്. For more information on the Investors' ദിവസം, contact [email protected] Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്