കാസിനോ Bangbet Com Ng ലോഗിൻ

ലാസ് വെഗാസ് നാട്ടുകാർ who are in a select Caesars പ്രതിഫലം ടയർ can receive free parking for two months.

Caesars Entertainment കോർപ്പറേഷൻ announced Friday that gold ടയർ rewards members can upgrade to the പ്ലാറ്റിനം ടയർ for a limited time "in celebration of the holiday season." ഈ upgrade includes free parking at all Caesars' ലാസ് വെഗാസ് റിസോർട്ടുകൾ, ഡിസ്കൗണ്ട് rooms, the ability to transfer പ്രതിഫലം കടപ്പാട് and other benefits കാസിനോ bangbet com ng ലോഗിൻ. Guests have the ability to upgrade തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ Dec കാസിനോ ധനനഷ്ടം in atlantic city. The upgrade will be valid from Dec ബോൾറൂം കാസിനോ on each island.

1 through Jan. 31 അടുത്ത വർഷം. Caesars rewards members can also receive "ഒരു 2X പ്രതിഫലം ക്രെഡിറ്റ് ഗുണിതം" from now through Dec. 31 സന്ദർശിച്ച് ഏതെങ്കിലും ലാസ് വെഗാസ് Caesars പ്രതിഫലം കേന്ദ്രം ഡെസ്ക് and presenting a valid നെവാഡ driver ' s license sandals casino in st.. ലൂസിയ. The ഗുണിതം will be added to accounts on or after Jan.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്