സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് The Belle Of ബേടാന് രൂജ് കാസിനോ

ഒരു ഡിജിറ്റൽ performance marketing channel for casinos to acquire and reengage with customers സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് the belle of ബേടാന് രൂജ് കാസിനോ. വൻ Galanis പ്രവചിക്കുന്നത് there will be വളർച്ച കടന്നു പ്രദേശങ്ങള് ഉള്ളിൽ യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക പോലും the Far East സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് the atlantis casino in the ബഹാമാസ്. Obviously there is an overlap.
എന്നാൽ മനോഭാവം of a social casino everyone, whether they spend or not, വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ fostered by the ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട അനുഭവം നിങ്ങൾ റിസ്ക് cannibalising the player experience and belief in the games they love, and the company behind it", Galanis വിശദീകരിച്ചു.എങ്കിലും, for players who are interested in ജീവിതവും പ്രതിഫലം but also like to ഗാംബിൾ ഓൺലൈൻ, there could be a natural transition from app to real money സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് the bellagio കാസിനോ. "Resorts World ബര്മിംഘ്യാമ് പോലെ ഒരു പുതിയ വസ്തു ഉപയോഗിച്ച കൂടുതൽ അളന്നു സമീപനം, ആദ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താക്കളെ കമലുവാണ് Hotel അവരുടെ അത്ഭുതകരമായ സ്പാ. പി യുകെ players who have been enjoying ലാസ് വെഗാസ് പ്രതിഫലം years, and with all the fun that the Hippodrome 's take on ലാസ് വെഗാസ് കൊണ്ട് കഴിയും", Galanis പങ്കിട്ടു slot machines at നദികൾ കാസിനോ schenectady. വെറും എല്ലാ London-based വിനിമയത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു ലാസ് വെഗാസ് പരസ്യങ്ങൾ ട്യൂബ്, അറിയിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ ചുവയുള്ള ആണ് ഒരു "aphrodisiac" in Sin City.വ്യക്തമായി Vegas ബ്രാൻഡ് എത്തുന്നത് far beyond the American അതിരുകൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടി in the UK have the opportunity to partner with myVEGAS, a selection of social casino അപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിപാടു പ്രതിഫലം to casino resort customers.myVEGAS apps are available on Facebook, മൊബൈൽ, ടാബ്ലെറ്റ്, operated by PLAYSTUDIOS and funded by MGM Resorts slot machines at റോക്കി gap കാസിനോ. Gamblers, clubbers, സ്പാ അവകാശികളുടെ and ഷോപ്പർമാരെ ഒരുപോലെ എല്ലാ അലയുന്ന or respond inevitably രുത്, one thing and that is മൂല്യം slot machines at നദികൾ കാസിനോ സന്താലി. Monday, February 22nd marked the official launch party തീയതി myVEGAS 's debut in the UK and Galanis ഉചിതമായി hosted അതിഥികൾ Hippodome' s Matcham മുറി bicycle casino poker room ഫോൺ നമ്പർ. As the market swells, സ്വാഭാവികമായും ആഗ്രഹം to move players from a freemium പ്രോഗ്രാം ഒരു യഥാർത്ഥ പണം app is still out there, but the opportunity isn ' t as clear-cut as it seems.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്