മികച്ച ഹോം Clay പോക്കർ ചിപ്സ്

Legislators in California are reportedly set to begin പരിഗണിച്ച് ഒരു അളവുകോലാണ്.

പിന്നീട് ഈ മാസം that could eventually lead to the western state legalizing sportsbetting വഴി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക constitutional amendment. According to a വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോര്ട്ട് നിന്ന് LegalSportsReport.com, members of the Democratic-controlled കാലിഫോര്ണിയ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റ് സെറ്റ് ഒരു താല്ക്കാലികമായ November 20, ആരംഭ തീയതി ഒരു പരമ്പര hearings കടന്നു സെനറ്റ് Constitutional Amendment 6 മികച്ച ഹോം clay പോക്കർ ചിപ്സ്. This examination is to purportedly ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാക്ഷ്യം നിന്നും നിരവധി sportsbetting വിദഗ്ധർ stakeholders that could possibly അവസാനിക്കും with the 40-member ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് whether to hold ഒരു ഔദ്യോഗിക വോട്ട് on the measure മികച്ച ഉയർന്ന ഒഴുക്കില് പോക്കർ കൈ.

Electorate അവസരം: വേണം. ഈ ശ്രമം തെളിയിക്കാൻ successful, the legislation would reportedly then sent to the 80-seat കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ ആണെങ്കിലും supermajority approval from both chambers would be required in order to put the proposed constitutional amendment മുമ്പ് അപകടം as part of the തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ നവംബർ 2020 മികച്ച hold em poker അപ്ലിക്കേഷൻ ഐഒഎസ്. ലളിതമായ അനുബന്ധം: LegalSportsReport.com reported that സെനറ്റ് Constitutional Amendment 6 is the brainchild of കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റര് ബിൽ ഡോഡ് working in partnership with California State Assemblyman, ആദം Gray, and that its passage by the electorate would see a single line added into the state ' s നിലവിലുള്ള ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര to 'അംഗീകരിക്കുക and provide for the regulation of sports wagering.' സന്താലി antagonism: എങ്കിലും, the proposed legislation may മുഖം ഒരു ഗണ്യമായ തുക opposition from some of California ' s casino-operating ശക് over concerns that the legalization of sportsbetting കഴിഞ്ഞില്ല ഉപദ്രവമോ സ്വന്തം വരുമാനം.ഈ federally-അംഗീകൃത groups have purportedly inked a series of ഗെയിമിംഗ് compacts തരുന്ന അവരെ ഫാസിസത്തെയാണ് over വ്യവസ്ഥ of certain forms of house-banked ചൂതാട്ടം പോലുള്ള blackjack, ക്രാപ് ആൻഡ് baccarat ആൻഡ് ചുരം സെനറ്റ് Constitutional Amendment 6 could eventually lead to a series contentious നിയമ യുദ്ധങ്ങൾ.പ്രധാന ഫോക്കസ്: പക്ഷേ, 63-year-old ഡോഡ് reportedly told local television broadcaster KTXL-TV that he is currently കുന്ന തന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ന് വോട്ട് public and hopes that the ഗോത്രങ്ങളിൽ will eventually decide to eschew നീണ്ട നിയമ നടപടികൾ in order to help come to an amicable ക്രമീകരണം.ഡോഡ് പറഞ്ഞു the Sacramento-based broadcaster.. കാസിനോ ഗ്രാൻ വഴി മാഡ്രിഡ് espagne. "We want to get an മുൻകൈ ന് വോട്ട് ആ അപകടം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും [and] that' s easy to understand and perhaps പ്രക്രിയയിൽ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ചൂതാട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ [പോലുള്ള] കാർഡ് മുറികള്, horseracing നുണ്ട് കാസിനോ ഗ്രാൻ വഴി സ്പെയിൻ മാഡ്രിഡ്. casinos all together.".

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്