ശേഖരങ്ങൾ ൽ ലക്കി സ്ലോട്ടുകൾ ഹോളിവുഡ് കഥ

He became the largest shareholder to make ആ ലക്ഷ്യം happen and there is already പലിശ നിന്നും മറ്റ് കാസിനോ operations, such as Golden Nugget അതിന്റെ ഉടമ, Tilman Fertitta ശേഖരങ്ങൾ ൽ ലക്കി സ്ലോട്ടുകൾ ഹോളിവുഡ് കഥ. He added that he would take on കടം ആവശ്യമെങ്കിൽ to consummate a deal des ശൈലികൾ sur le പോക്കർ. He purchased the New Frontier Hotel for about $165 million in 1997 and sold it പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞ് for $1.2 billion des moines അയോവ സമീപം കാസിനോ.

The company ' s CEO, Phil Ruffin, പറയുന്നു എന്നു Caesars ഉണ്ട് des moines അയോവ അടുത്തുള്ള കാസിനോ. Treasure Island wants to get its hands on Caesars Palace, the iconic Caesars വസ്തു സഹിതം Harrah ന്റെ പാരീസ് and a few others under the company ' s control des moines to meskwaki കാസിനോ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്