മികച്ച ഓൺലൈൻ പോക്കർ മുറി ഇറ്റലി

അതിന്റെ മൂന്ന്-ഭാഗം growth strategy, including പ്രകടനം market-driven വളർച്ച existing brands, building and introducing new products and brands, and ചേർത്ത് വിലപ്പെട്ട ആസ്തി അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വഴി acquisition, according to the source മികച്ച ഓൺലൈൻ പോക്കർ മുറി ഇറ്റലി. മഴവില്ലും tie-up: ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ ൽ, മൽത്തീസ് കമ്പനിയായ സബ്സിഡിയറി, മിൽ of Magic Ltd., entered into a long-term agreement with iGaming ടെക്നോളജി കമ്പനിയുടെ ഗെയിമിംഗ് Innovation Group Inc. Casumo Holding PLC is the parent company of Casumo Services Limited, the company that സ്വന്തമാക്കുന്നു and operates the gambling site Casumo.com the best methods to win at roulette. Both companies are headquartered in Swieqi, മാൾട്ട, and also has ഓഫീസുകൾ in ജിബ്രാള്ട്ടര് and Barcelona. മികച്ച പോക്കർ സൈറ്റുകൾ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ്. (കടയില്) (OSL:മഴവില്ലും).കരാർ entitles മിൽ of Magic ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മഴവില്ലും ന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ iGaming കായിക വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, real-time നിയമങ്ങൾ എഞ്ചിൻ, മഴവില്ലും Logic, and real-time data platform, മഴവില്ലും Data, ശക്തി, അതിന്റെ പുതിയ ശമ്പള N പ്ലേ കാസിനോ വഴിപാടും covered under its own ലൈസൻസ് നിന്ന് Maltese ഗെയിമിംഗ് അതോറിറ്റി (MGA) ഫോൺ നമ്പർ soaring eagle casino in mount സുഖകരമായ.

ഒരു കരാർ for the purchase of CasinoSecret ഫോൺ നമ്പർ skagit വാലി കാസിനോ. മാള്ട്ടീസ് ഓൺലൈൻ കാസിനോ sportsbook സേവനങ്ങൾ കമ്പനി Casumo has announced its very first acquisition, ശേഷം അംഗീകരിക്കുന്നു. Founded in 2018, the fast-growing online operator has a "വ്യത്യസ്ത നിലനിർത്തൽ മോഡൽ അതുല്യമായ വിപണി വൈദഗ്ധ്യം" and will complement Casumo ' s fast-growing portfolio ഉള്ളിൽ മത്സരം ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് സ്പെയ്സ് ഫോൺ നമ്പർ വെള്ളി സ്ളീപ്പര് കാസിനോ.
"The acquisition will enable us to further ഉയരാൻ ശക്തമായ synergies and shared സംവിധാനം of both businesses, while taking നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് portfolio to the next level." ത്തവും ആണ് ഫോൺ നമ്പർ soaring eagle casino in mount സുഖകരമായ മിഷിഗൺ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്