ചെറി Gold Casino No Deposit Bonus Codes

verage നോൺ-ഗെയിമിംഗ് ചെലവഴിക്കുന്നത് by ന്നു ചൈനീസ് visitors to Macau is likely to double in 10 years to 2025, new research suggests നിന്ന് ബ്രോക്കറേജ് സാൻഫോർഡ് സി.

ക and Co LLC.കേന്ദ്രഭരണ ഇത്തരം മെച്ചപ്പെട്ട നോൺ-ഗെയിമിംഗ് ചെലവഴിക്കുക would still be only about one-sixth of the ശരാശരി യുഎസ്$3,500 ആ പ്രധാനമായും well-heeled ചൈനീസ് യാത്രക്കാർ venturing beyond Hong and Macau നിലവിൽ ചെലവഴിക്കുക per trip, said the institution.stimated ആകെ തുകയിൽ by ചൈനീസ് ഇൻകമിംഗ് യാത്രക്കാർ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് to expand by 11 ശതമാനം on a compound annual basis over the next 10 years, suggested the brokerage; but driven by the volume of പുതിയ ഇൻകമിംഗ് യാത്രക്കാർ, പകരം നിലവിലുള്ള യാത്രക്കാർ spending more. [Mainlander] ചെലവഴിക്കുക per visit outside of Hong Kong and Macau സാധ്യത കഷ്ടിച്ച് move. It is the sheer scale of incremental സന്ദർശകർ അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള തുകയിൽ power that will വളച്ചൊടിname markets," പ്രസ്താവിച്ചു റിപ്പോർട്ട് authors.nnual ന്നു ചൈനീസ് സന്ദർശക volume to Macau was likely to grow നിന്ന് 20 ദശലക്ഷം 34 ദശലക്ഷം between 2016 and 2025, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 6 ശതമാനം compound annual growth, ഒരു ശതമാനം പോയിന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ on the 5 ശതമാനം compound annual growth in the കൾ അത്തരം സന്ദർശകരുടെ അഞ്ചു വർഷം 2016, said the authors ചെറി gold casino no deposit bonus codes. They added that "non-ഗെയിമിംഗ് ചെലവഴിക്കുക per visit will increase from US$277 യുഎസ്$571 [by 2025]". ഗെയിമിംഗ് ലോകത്താകമാനം" would be among the വിവേചന consumer spending വിഭാഗങ്ങൾ സാധ്യത പ്രയോജനം പ്രവണത കൂടുതൽ ചൈനീസ് യാത്ര പുറത്ത് their country, said the institution.ജൂലൈ റിപ്പോർട്ട് നിന്നും ബ്രോക്കറേജ് CLSA Ltd ന് ഇൻകമിംഗ് ചൈനീസ് യാത്ര പറഞ്ഞു. സിംഗപ്പൂര്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരുന്നു.
"growing in popularity, with room for future growth".എല്ലാ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ – except Indonesia – have at least one large-scale casino resort ചെറി gold casino സൗജന്യ യാതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണസ് കോഡുകൾ. #8220;We expect that the majority of incremental [പുതിയ] യാത്രക്കാർ (83 ശതമാനം circa 100 million) will go somewhere other than Macau or Hong Kong," എന്നു പറഞ്ഞു ചെറി gold casino no deposit bonus codes 2021.
സാൻഫോർഡ് ക പുതിയ published research on the topic ചെറി gold casino no deposit bonus. The 135 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാർ who went out of China in 2016 (തീർച്ചയായും the circa 70 ദശലക്ഷം പോയ എവിടെയോ പുറത്തുള്ള Hong Kong അല്ലെങ്കിൽ Macau) are predominantly from the highest 10 ശതമാനം or even 5 percent of the population by income level," said the authors.udge worldwide, സാൻഫോർഡ് ക കണക്കാക്കിയ spending by ന്നു ചൈനീസ് യാത്രക്കാർ would increase "by ഏകദേശം US$411 ബില്യൺ തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ 2025 (up ഏകദേശം 160 ശതമാനം)," based on an estimated incremental 125 ദശലക്ഷം യാത്രകൾ.കേന്ദ്രഭരണ സാൻഫോർഡ് ക said that as the volume of ചൈനീസ് യാത്ര beyond Hong Kong and Macau വളരുന്നു, the structure of that market is likely to shift from being dominated by super-rich urban elites കൂടുതൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് voyagers, which might have a dilutive പ്രഭാവം ശരാശരി ചെലവഴിക്കുന്നത് per head.y വിപരീതമായി, "Hong Kong and Macau ചെലവഴിക്കുക per trip (ex-ഗെയിമിംഗ്) നിലവിൽ, is in the range of US$200 US$300," പ്രസ്താവിച്ചു രചയിതാക്കൾ, നിഗമനത്തിൽ that was ഭാഗികമായി ഫങ്ഷൻ എണ്ണം കുറഞ്ഞ തുകയിൽ day-trippers, പ്രത്യേകിച്ച് Macau market. രു നല്ല പ്രാബല്യത്തിൽ ലഭിച്ചു. enhancement മികച്ച സ്ലോട്ട്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്