Why Is It Called The കടന്നു വരി ക്രാപ്

ig Bang Entertainment LLC, in the name of Young ജങ് Du, had been "വിതരണം" on its commitment to സാമ്രാജ്യത്വ പസഫിക് ഇന്റർനാഷണൽ (സി), ഒരു യൂണിറ്റ് Hong Kong-listed ഗെയിമിംഗ് നിക്ഷേപകന് സാമ്രാജ്യത്വ പസഫിക് ഇന്റർനാഷണൽ Holdings Ltd. why is it called the കടന്നു വരി ക്രാപ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്