Choctaw കാസിനോ Pocola ശരി അവലോകനങ്ങൾ

ൽ പ്രതികരണം ആരോപണം അവരുടെ ജീവനക്കാർ ആയിരുന്നു അത് from what has been likened to insider trading by using information that is not generally available to the public, daily fantasy sports giants FanDuel and DraftKings have both കൂലിക്കു നിയമം കമ്പനികൾ so that the companies' ആന്തരിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരെ തട്ടിപ്പ് can be reviewed choctaw കാസിനോ pocola ശരി അവലോകനങ്ങൾ. FanDuel has hired മുൻ യു. എസ് അറ്റോർണി ജനറൽ ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി മൈക്കിള് Mukasey, "to conduct a review to identify ways that we can ensure we are doing the right things to maintain the trust നാം നമ്മുടെ താരങ്ങൾ കൂടെ," according to USA Today Sports. DraftKings has also engaged a legal team നിന്ന് Greenbert Traurig.ആ വാര്ത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പടര്ന്നു സംബന്ധിച്ച inadvertent റിലീസ് സെൻസിറ്റീവ് in-house ഡാറ്റ by DraftKings' എഴുതിയ ഉള്ളടക്ക മാനേജർ ഏഥാൻ Haskell അവന്റെ $350,000 രണ്ടാം സ്ഥലം വിജയം അതേസമയം FanDuel ' s million-dollar ഫാന്റസി മത്സരം.താഴെ പറയുന്ന ആ വാർത്ത വ്യവസായം കീഴിൽ വന്നു ആനുകാലികം രണ്ടും start-up companies പുറത്തിറങ്ങിയ statements that they had ഫലപ്രദമായി വിലക്ക് ജീവനക്കാർ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന പണം പൊതു daily fantasy games. DraftKings കണ്ടെത്തി Haskell did not receive the player ഉടമസ്ഥാവകാശം ശതമാനം ഡാറ്റ until after his roster had been locked for 40 minutes on FanDuel.ന്യൂയോര്ക്ക് അറ്റോർണി ജനറൽ എറിക് Schneiderman അയച്ച ഒരു കത്ത് രണ്ട് കമ്പനികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ submit കീ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം by October 15. In a statement issued by FanDuel അത് പറഞ്ഞു Mukasey, "will have the freedom and authority to look at any പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു ഉചിതമായ," adding, "We will ask him and his team at the law firm Debevoise & Plimpton to develop a set of recommendations for us to സ്വീകരിക്കുന്നതിന് and ഹൈലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും areas where നമ്മുടെ controls can be strengthened." വ്യവസായം അതേസമയം DraftKings പുറപ്പെടുവിച്ചു choctaw കാസിനോ pocola ശരി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന.ഒരു കണക്കാക്കിയ 57 million people will participate in fantasy sports ഈ വർഷം, ലീഗ് ഇപ്പോൾ daily fantasy sports (DFS), have taken the sports betting ബിസിനസ്സ് മോഡൽ ചില liken to ചൂതാട്ട into the stratosphere.പങ്കെടുത്ത pay to enter മത്സരങ്ങൾ അവർ എവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു പ്ലേയർ roster for games to be played that week, and can win up to $1 million അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക മത്സരം അവർ നൽകുക.2006 നിയമവിരുദ്ധമായ ഇന്റർനെറ്റ് ചൂതാട്ട നടപ്പാക്കുന്ന നിയമം (UIGEA) ചെയ്യുന്നു season long fantasy sports ലഭ്യമായ നിന്നുള്ള കളിക്കാർ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒഴികെ അഞ്ച് (അരിസോണ, Washington, മൊണ്ടാന, അയോവ ആൻഡ് ലൂസിയാന).പ്രത്യേകമായി legalizing fantasy sports by clarifying that under the eyes of the law പങ്കാളിത്തം ആ ഗെയിമുകൾ was not ചൂതാട്ട അല്ലെങ്കിൽ wagering, was a milestone for the fantasy sports industry choctaw കാസിനോ pocola ഒക്ലഹോമ entertainment.
In addition to നിരോധിക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ ജീവനക്കാർ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന വേണ്ടി പണം daily fantasy games on any site, former United States Attorney Michael Garcia, ഇപ്പോൾ Kirkland & എല്ലിസ്, will lead an internal advisory board സൃഷ്ടിച്ച FanDuel, according to the company. jeux de poker avec പരിമിതികളില്ലാത്ത മദ്യപാനം.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്