കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ് റൊമാനിയ

Allied Esports Entertainment is exploring ഓപ്ഷനുകൾ കമ്പനിയുടെ ഭാവി ഉൾപ്പെടെ, ഒരുപക്ഷേ exiting the ബിസിനസ് വിൽക്കുന്ന അതിന്റെ HyperX Esports Arena on the Las Vegas Strip കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ് റൊമാനിയ. The company has തുടർപഠനത്തിനായി Minneapolis-based investment banking firm Lake Street മൂലധന വിപണിയിൽ to advise the company on what to do with its esports ബിസിനസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള sale, കമ്പനി പ്രസിഡന്റ്, സി കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ് പോളണ്ട് സ്വീകരിച്ചു 2021. ഒ ക്ലെയര് വു പറഞ്ഞു.

നിക്ഷേപകരുടെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച വരുമാനം കോൾ.അവൾ പറഞ്ഞു, Irvine, California-based entertainment company has started to "ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്" its plans to explore ഒരു സാധ്യതയുള്ള sale, now that it has completed the sale of its former World പോക്കർ Tour business for $105 million to എലമെന്റ് Partners, LLC കാസിനോ യാതൊരു നിക്ഷേപ ബോണസ് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക. Esports' ജനപ്രീതി വളർച്ച സമയത്ത് പാൻ has പുറത്ത് കമ്പനികൾ താൽപര്യം Allied Esports, വു പറഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടിൽ താഴ്ചകളും കാസിനോ food specials. Allied Esports hasn 't identified a buyer and isn' t currently negotiating a sale.എങ്കിലും, അവൾ പറഞ്ഞു, കമ്പനി അളക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ ഭാവി ബിസിനസ്സ് മോഡൽ.ആ ഓപ്ഷനുകൾ selling include one or more of its esports ആസ്തി ഉൾപ്പെടെ, 30,000-square-foot HyperX Esports അരീന ലാസ് വെഗാസ് at പാട്ടീൽ mirabilis, അല്ലെങ്കിൽ esports ബിസിനസ് as a whole, കമ്പനി spokesman ബ്രയാൻ Fisher പറഞ്ഞു. ഒരു തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം email..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്