Casino In Natchez എം ഗ്രാന്ഡ് Soleil

യുകെ ചൂതുകളി രണ്ടു പ്രധാന വ്യവസായം bodies are set to join forces as they seek to ഏകീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ extend their lobbying എത്താൻ മുഖം ഇടുങ്ങിയ റെഗുലേറ്ററി controls in the country casino in natchez എം ഗ്രാന്ഡ് soleil.
While ഇല്ല statement has yet been വരാനിരിക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് Bookmakers അല്ലെങ്കിൽ വിദൂര ചൂതാട്ട അസോസിയേഷൻ, rumors of ലയനം negotiations have been swirling since last October.എന്നാൽ ഒരു ജോലി പരസ്യത്തിൽ posted online by a റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്ഥാപനമായ, first spotted by The ഗാർഡിയൻ പത്രം, is seeking a ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് to ആകൃതി ഒരു പുതിയ സംഘടന നിലവിൽ വിളിച്ചു "Newco," which is described as "the largest and most prominent organization representing the ചൂതാട്ട വ്യവസായം [യുകെ]." In October, ഔട്ട്ഗോയിംഗ് BIKINI ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് Clive Hawkswood തള്ളി ആശയം ഒരു ഭാവി merger with the ABB as "probably സാധ്യതയില്ല," although he did അംഗീകരിക്കാത്ത that "many of our members are multi-sector operators and we are seeing an increasing number of issues that would be better to address on a cross-sector അടിസ്ഥാനത്തിൽ if we can." ഒരു "മുതിർന്ന industry source" confirmed The Guardian ' s suspicions, telling the പത്രം: "എല്ലാ പ്രശ്നങ് responsible ചൂതാട്ട tax cut across the industry, so it' s time to get lined up a bit better." Despite its best efforts, the ABB failed to prevent ധ്വനി നിന്ന് slashing പരമാവധി ഒഴുക്കില് on fixed-സാദ്ധ്യതകളാണ് വാതുവെപ്പ് ടെർമിനലുകൾ നിന്ന് £100 to £2 — a move that is expected to decimate the retail വാതുവെപ്പ് industry in the UK.വ്യവസായം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വാദിച്ചു there was no evidence that the machines വർദ്ധിച്ചു ചൂതാട്ട ക്രമക്കേട് താക്കീത് എന്ന് നൂറുകണക്കിന് bookmaking shops would close എങ്കിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ went ahead, putting ആയിരക്കണക്കിന് ജോലി on the line.എന്നാൽ പുതിയ ഒഴുക്കില് മാറും നിർബന്ധമായും from April 1, when വിദൂര ഗെയിമിംഗ് taxes will also be raised in order to offset the millions നികുതി നഷ്ടപ്പെട്ട FOBT പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാസിനോ സമീപം സഖ്യം സെ. The പ്രകടമാണ് reluctance by the government to distinguish between land-based ഓൺലൈൻ മേഖലകളിൽ probably had a hand in the ABB 's and BIKINI' s decision to ഏകീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ താത്പര്യം.അതേസമയം, കൂടുതൽ റെഗുലേറ്ററി പരിഷ്കാരങ്ങൾ are looming.കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച, യുകെ ചൂതുകളി കമ്മീഷൻ launched a review into whether to implement a ban on ചൂതാട്ട ഗെയിം ഓൺലൈൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കാസിനോ ദേശീയ ഹാർബർ എംഡി. The regulator has invited stakeholders to submit information to help അത് വികസിപ്പിക്കാനും ഒരു സമഗ്രമായ ചിത്രം ക്രെഡിറ്റ്-കാര്ഡ് ചൂതാട്ടവും, such as the scale of their use.പ്രകാരം ജോലി വിവരണം for the role of Newco ചീഫ്, the successful candidate should have "an established network within the national and international രാഷ്ട്രീയ മീഡിയ arena, with experience of dealing with the media on രാഷ്ട്രീയമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളും," ഒരു "ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വിജയകരമായി സ്വാധീനിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ lobbying പ്രക്രിയ ഉള്ളിൽ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ (parliament), Whitehall (സിവിൽ സർവീസ്) and എബൌട്ട് ബ്രസെല്സ് (the European Commission)." promo codes for blackjack പിസ്സ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്