കാസിനോ പെര്ത്ത് അത് തുറക്കുക

അമേരിക്കൻ ഗെയിമിംഗ് അസോസിയേഷൻ (AGA) പ്രഖ്യാപിച്ചു ആദ്യമായി ഏകീകൃത കാമ്പയിൻ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ വിളിച്ചു "ഗെയിമിംഗ് വോട്ടുകൾ," with eyes toward lobbying 2016 presidential candidates. Speaking at the campaign launch at Aristocrat Technologies on Feb. 12, Jim Murren, ചെയര്മാന് സിഇഒ എം റിസോർട്ടുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ചെയർമാൻ അമേരിക്കൻ ഗെയിമിംഗ് അസോസിയേഷൻ, ചർച്ച key points of the national വോട്ട് മുൻകൈ കീ presidential election states കാസിനോ പെര്ത്ത് അത് തുറക്കുക.
One of the initiative 's main goals is to ensure that presidential candidates മനസ്സിലാക്കാൻ ഗെയിമിംഗ്' s positive impact കാസിനോ persona 5 റോയൽ ചെയ്യും. വിത്തുകൾ. "We' re going to call on presidential candidates to become more educated about this industry, പകരം പുരാണങ്ങൾ with facts, and to let these candidates know the gaming industry is a gateway to middle-class jobs," said AGA പ്രസിഡന്റ് Geoff Freeman പോക്കർ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ cimb niaga. "When they' re talking about issues like putting അമേരിക്കക്കാർ back to work, reforming the റെഗുലേറ്ററി burdens in this country, നികുതി പരിഷ്കാരം, infrastructure — they ' re talking about issues important to the gaming industry," Freeman ചേർത്തു.ഗെയിമിംഗ് അസോസിയേഷൻ also hopes to make casinos ഒരു ഫോക്കസ് battleground സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ—നെവാഡ, അയോവ, കൊളറാഡോ, ഫ്ലോറിഡ, പെൻസിൽവാനിയ, and ഒഹായോ—by using the magic word: ജോലി ഓൺലൈൻ പോക്കർ നിക്ഷേപ mandiri 24 മണിക്കൂർ. The AGA, which represents the താൽപ്പര്യങ്ങൾ വാണിജ്യ casinos, തനതായ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ and ചൂതാട്ട മെഷീൻ നിർമ്മാതാക്കൾ, pushed 1.7 million jobs in the industry that span more than 200 different types of careers, and 62,000 casino-related jobs are expected to be added this year.സഹിതം urging candidates to support issues that benefit the industry, the plan will also involve പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു വ്യവസായ തൊഴിലാളികളെ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോകാൻ പോളുകൾ.എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഒറ്റയടിക്കു രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. "We provide the facts and we leave it up to others to make the decisions," said Freeman in a teleconference.ഗെയിമിംഗ് Votes is part of a larger ശ്രമം കൊണ്ട് ഗെയിമിംഗ് അസോസിയേഷൻ to ഹോനേ കാസിനോ industry ' s public perception.കഴിഞ്ഞ വർഷം, അസോസിയേഷൻ launched its "Get to Know ഗെയിമിംഗ്" പ്രചാരണം ഓടി പരസ്യങ്ങൾ മസാച്യുസെറ്റ്സ് സമയത്ത് അപകടം ആയിരുന്നു പരിഗണിച്ച് ഒരു വോട്ട് measure that would have banned casinos in the state. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം പോക്കർ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്