കാസിനോ തൊഴിലാളി രാജിയെന്നും Crossword

Hawthorne റേസ് കോഴ്സ് has been given preliminarily അംഗീകാരം by the Illinois Gaming Board to proceed with its കാസിനോ വികസന പദ്ധതികൾ.ഗെയിമിംഗ് ബോർഡ് വോട്ട് ചെയ്തു പാഠ ങ്ങള് അനുകൂലമായി of the racetrack ന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കീ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ being കല്പിത "അനുയോജ്യമായ" ഒരു കാസിനോ ലൈസൻസ് കാസിനോ തൊഴിലാളി രാജിയെന്നും crossword. Hawthorne, the longest running നിയമ ചൂതാട്ട ബിസിനസ് Illinois after being founded in 1891, plans to expand its വാഗ്ദാനം ചേർത്ത് സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ, ടേബിൾ ഗെയിമുകൾ, and sports betting, അതിന്റെ നിലവിലുള്ള കുതിര റേസിംഗ് product.വേദി കാസിനോ പദ്ധതികൾ also include a state-of-the-art sportsbook, which will be developed in partnership with PointsBet കാസിനോ തൊഴിലാളി ആരുടെ രാജിയെന്നും crossword. Other highlights include ഡൈനിംഗ് സൌകര്യങ്ങൾ, ഒരു പുതിയ റേസിംഗ് operation with നവീകരിച്ച വാതുവെപ്പ് സൗകര്യങ്ങളും കാസിനോ worker who ' s more രാജിയെന്നും crossword സൂചന. The $400m construction and renovation is expected to begin ചൊവ്വയുടെ casino no deposit bonus.
ഈ September at the racetrack, which is based on the പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് of Chicago, with the casino planning to open വൈകി 2021. Hawthorne ' s gaming സിഇഒ കെവിന് ക്ലിനെ, said: "I think a lot of people may have പ്രതീക്ഷിച്ച ഞങ്ങളെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ, tables into നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സൗകര്യം, but we' re going to ഗണ്യമായി raise the bar on the Chicagoland casino experience."We' re going to break the mould ന് എന്താണ് ഒരു പ്രാദേശിക സംയോജിത കാസിനോ, racing, and entertainment destination കഴിയും.".

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്