ചൂതാട്ട ടീം നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന

There is talk ആ പ്രവിശ്യകളിൽ vital to Macau ' s numbers, ഹനിക്കപ്പെടുകയോ Guangdong and ഫ്യൂജിയൻ, are mulling ഇളവ് ചില യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.പക്ഷേ, until that happens, it ' s likely May ചെയ്യും ചൂതാട്ട ടീം നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന. IVS is the primary source of വിസ used by individuals from ന്നു to travel to the gaming center.നീക്കം നിരോധനം അവിഭാജ്യ ആണ് Macau ' s success, കാരണം gamblers ഉപയോഗിച്ച് IVS are typically VIPs, അല്ല mass market.ചെറിയ ദൃശ്യപരത as to when IVS നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉയർത്തി ചെയ്യും എപ്പോൾ Guangdong will നില്ക്കാന് അതിന്റെ നാഡീ നയങ്ങൾ, analysts are saying it ' s difficult to പ്രവചനം what the rest of this year has in store for Macau.അവർ കേവലം know it ' s going to be bad, and the fourth-quarter റിക്കവറി concessionaires and investors were hoping that could be delayed until 2021 ചൂതാട്ട ടീം ഫെഡറൽ നികുതി നിരക്ക്. "Trying to മോഡൽ out the rest of 2020 remains pretty much impossible right now." ന് ഒരു പകിട്ടാർന്ന കുറിപ്പ്, സമവായം in the gaming industry today is that Macau, Singapore will snap back more rapidly than US വിപണിയിൽ when the COVID-19 സാഹചര്യം താഴ്ന്നു.

The 96.8 ശതമാനം കുറയ്ക്കുക, one of the worst on record, താഴെ കുറഞ്ഞു ഏകദേശം 88 ശതമാനം ഏതാണ്ട് 80 ശതമാനം, യഥാക്രമം, in February and March.കൃഷ്ണ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു April ചുരുക്കം 95 ശതമാനം can you make money with online roulette. If that ' s the case, and we are even remotely close, we would expect that 2Q20 will end up കാണിക്കുന്ന ഒരു 70%-80% drop in GGR y/y," said Wieczynski can you make money with online blackjack reddit. "We are now assuming മേയ് 2020 will show 70%-80% drop in total GGR can you make money with online blackjack. Thank you China. സ്ലോട്ട് മെഷീൻ സംഭാവ്യത നേടിയ. "Looking out into the remainder of 2020, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവചന GGR ഡ്രോപ്പ് ഒരു പരിധി -40% വരെ -50%, ഈശോ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ കണക്ക് -35% വരെ -45%," said Wieczynski.
മറ്റൊരു ക്രൂരമായ മാസം GGR ഡാറ്റ SAR സ്ലോട്ട് മെഷീൻ പ്രോഗ്രാം ൽ പി. എച്ച്. പി.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്