പോക്കർ കൈ നേരെ ഏസ് 2

As of മേയ് 22, Holzhauer ആയിരുന്നു നേടിയ ഒരു ശരാശരി ഏതാണ്ട് $77,800 ശതമാനം appearance on the show, making his bet in Monday ' s final round appear തുച്ഛമായ by comparison പോക്കർ കൈ നേരെ ഏസ് 2. As of midday Monday, ആ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, വെറും 242 അനുയായികൾ ഉണ്ട് posted കേവലം 11 ട്വീറ്റുകൾ lettre de motivation caissier casino jeux. അവസാന Jeopardy!ഴി wrong, he probably would have won because she would have placed ഒരു വലിയ wager than he did, thereby reducing അവളുടെ ടീം ഒരു തുക താഴെ അവന്റെ കൾ letto a castello slot colombini.

Although he got the clue റൈറ്റ്, തന്റെ മഹായുദ്ധം നെഞ്ചുവേദന വേണ്ടി എപ്പിസോഡ് rose to just $24,799 lettre de motivation കാസിനോ caissier. By the standard set മുഴുവൻ തന്റെ 32-day "Jeopardy!" നേടിയ തുടർച്ചയായ, Holzhauer 's wager in Monday' s episode was കഴിയാൻ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്