മികച്ച സൗജന്യ Planning Poker ടൂൾ

വ്യവസായം ഗ്രൂപ്പ് Responsible ചൂതാട്ട (IGRG) has announced a number of "മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ" to the Industry കോഡ് സാമൂഹികമായി Responsible പരസ്യം forming part of the third edition of the Code to be implemented by the end of 2017 മികച്ച സൗജന്യ planning poker ടൂൾ. ഭേദഗതികൾ മൂന്നാം എഡിഷൻ കോഡ് include: – Several measures related to social media, which are designed to പരിധി കൂടുതൽ the access of under-18s to അനുചിതമായ ചൂതാട്ട marketing material on YouTube and Twitter. – A requirement for all പരാമർശങ്ങൾ GambleAware to be changed to www.begambleaware.org. – For the first time a specific reference to the need for all operators to do their best to ensure that any affiliates that market on their വേണ്ടി പുറമേ കുന്ന with the requirements of the Code.
"പരസ്യ of gambling has probably never been more in the spotlight than it is at present and we കവർച്ചയും ആണ്, യുദ്ധം തുടക്കം with പലിശ the അന്തിമ നിഗമനങ്ങൾ of the ongoing DCMS റിവ്യൂ" അഭിപ്രായമിട്ടത് IGRG ചെയര്മാന്, ജോണ് Hagan. "അതിനിടയിൽ, കരാറോ നമ്മുടെ സ്വന്തം commitment to review the Code on a regular basis, I am glad that we have brought forward ഇപ്പോൾ ചില വളരെ മാണ്ഡ്യ additions ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, affiliate marketing and the ബന്ധമുണ്ട് എന്ന www.begambleaware.org in print and പരസ്യം പ്രക്ഷേപണം." The ചൂതാട്ട വ്യവസായം കോഡ് സാമൂഹികമായി Responsible പരസ്യം – 3rd Edition – ഒക്ടോബർ 2017 can be downloaded at: https://www.rga.eu.com/wp-content/uploads/Gambling-Industry-Code-for-Socially-Responsible-Advertising-3rd-Edition-October-2017.pdf Infopowa news was a staple of Casinomeister ' s news മുതൽ 2000 വരെ 2019.

ബ്രയാൻ Cullingworth was the main writer, സംഭാവന, and was one of the most knowledgeable പേരെ I have ever known ഉൾപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടകേന്ദം വ്യവസായം മികച്ച സൗജന്യ planning poker online. We first met in January 2001 at the ICE in London where I observed him going ബൂത്ത് to ബൂത്ത് അഭിമുഖം ഓൺലൈൻ കാസിനോ, software, and അനുമതി നഷ്ടപരിഹാര പ്രതിനിധികൾ.ബ്രയാൻ was also heavily involved with our forum as "Jetset", he was involved as an informal consultant to eCOGRA, the OPA, and was a player അഭിഭാഷകനായ ആർ അസിസ്റ്റഡ് എണ്ണമറ്റ aggrieved players with his connections to വ്യവസായം folks മികച്ച സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ടെക്സസ് holdem സുഹൃത്തുക്കളുമായി. He also പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "കാസിനോ താക്കീത്" വഴി Infopowa news for quite a number of years മരുഭൂമിയിൽ വജ്രം കാസിനോ thanksgiving buffet. These can be found in our news archives.തന്റെ കടന്നു ഫെബ്രുവരി 2019 was a dark day for us.

He will be forever missed. മരുഭൂമിയിൽ വജ്രം കാസിനോ സർപ്രൈസ് ശലോമിയും.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്