കാലിഫോർണിയ Taxes On ചൂതാട്ട ടീം

ക്രിസ്റ്റി probably shouldn ' t have ഔട്ട് ഭരിച്ചു വികസിപ്പിച്ചു ചൂതാട്ട at the racetracks soon after taking office. Right now, that impact is looking more and more negative കാലിഫോർണിയ taxes on ചൂതാട്ട ടീം. ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി knew that what he chose to do with the Lesniak ഓൺലൈൻ കാസിനോ bill would impact his future as a politician കാലിഫോർണിയ നികുതി എല്ലാ ചൂതാട്ട ടീം ഒഴികെ.
റെയ്മണ്ട് Lesniak മറ്റുള്ളവരെ ധ്വനി to call for state intervention to head off a collapse മറ്റ് ബ്രീസറിൽ and racetracks. Lesniak സംസാരിച്ചു candidly about the തന്നെ ചേട്ടാ സാഹചര്യം, "ഞാന് പറഞ്ഞു the Perretti meltdown should get ക്രിസ്റ്റി to lighten up and the casinos will be willing to താൽക്കാലികമായി പിന്തുണ പേഴ്സ് subsidies since they will be getting a വൻ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ നിന്നും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്." – കൊറിയർ പോസ്റ്റ് Online Now Lesniak is calling out ഗവര്ണര്, saying it ' s clear കുതിര റേസിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ external funding.
And now the critics are മുഴങ്ങുന്ന off. If that ' s the case, why is the സദാചാരം Perretti കൃഷിയിടങ്ങളും bailing out?"-കൊറിയർ പോസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ Christie 's own camp can' t be happy, considering his party in Monmouth കൗണ്ടി is home to Perretti മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളും രണ്ടു racetracks.ഇതിനകം, നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ കരോളിൻ Casagrande and Declan O'Scanlon are saying action may be needed to stop the bleeding.
Last week, the announcement of 900 ഏക്കർ Perretti കൃഷിയിടങ്ങളും plan to get out of racehorse പ്രജനനം നിർ സംസ്ഥാന Sen. "If you look at the സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങള് നിന്ന് ജൂലൈ, ഗെയിമിംഗ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി by ഗവര്ണര് have not resulted in an uptick in economic activity in Atlantic City," said state Sen blackjack 2 1/2 ton low profile. പോള് Sarlo.ഗവര്ണര് അവകാശപ്പെട്ടു privatizing Monmouth Park and the Meadowlands Racetrack would result in increased self-ൺലൈൻ വേണ്ടി കുതിര റേസിംഗ് industry.

Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം blackjack 17 ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ stay.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്