സൈബീരിയൻ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ ഓൺലൈൻ സ്വതന്ത്ര

etails of the so-called "basic plan" to tackle the public നയം പ്രശ്നം ചൂതാട്ട ആസക്തി in Japan were revealed by Japan ' s cabinet on Friday.സാഹചര്യങ്ങളുടെ for such an anti-addiction scheme is the national government ' s project to introduce up to three കാസിനോ resorts to the country as a form of സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക വഴി inbound tourism, although such establishments are not likely to open before 2025 according to some commentators.കേന്ദ്രഭരണ അത്തരം ആന്റി-addiction moves will also have effects – and soon – ന് നിലവിലുള്ള wagering businesses in Japan, including pachinko and horse racing, according to the Kyodo news agency.nder the "basic plan of ചൂതാട്ട ആസക്തി countermeasures" covering three years from സാമ്പത്തിക വർഷം 2019, operators of pachinko parlours, as well as സർക്കാർ-operated ചൂതാട്ട വേദികൾ ഉൾപ്പെടെ, horse racing and keirin സൈക്കിൾ റേസിംഗ് ട്രാക്കുകൾ, have been asked to remove കാഷ് പിൻവലിക്കൽ machines from their സൗകര്യങ്ങളും, reported the agency.yodo പറഞ്ഞു സൈബീരിയൻ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ ഓൺലൈൻ സ്വതന്ത്ര.
ഇത്തരം നിലവിലുള്ള wagering ബിസിനസ്സുകൾ had also been asked to ഗവേഷണം എങ്ങനെ underage വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളൊന്നിൻറെ പ്രശ്നം gamblers could be barred from entering അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളും, through the use of an identity-check system സൈബീരിയൻ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്. The Japan Times reported the latter നീങ്ങുക ബാർ an individual from entering a wagering parlour would be triggered by a request from a family member, അത്തരം ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ need to be in place by spring അടുത്ത വർഷം. #8220;We will create a healthy society by നടപ്പാക്കുന്ന നന്നായി നടപടികൾ based on the basic plan in order to prevent people from finding themselves in difficult situations," said Yoshihide Suga, ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, as cited by Kyodo. He was said to have been speaking during a government meeting.hours according to the Japan Times the entry നടപടികൾ ബാധകമായ നിലവിലുള്ള wagering ബിസിനസുകൾ guidance from the government and do not have പിഴ for non-compliance.സർവേ പ്രാദേശിക അധികൃതർ in January this year from Kyodo indicated that – as ആ തീയതി – മാത്രം മൂന്ന് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ ആയിരുന്നു വ്യക്തമായി committed to applying for the right to host a casino.nder the anti-addiction ഭരണകൂടം ബാധകമായ പുതിയ ചൂതാട്ടകേന്ദം വ്യവസായം, പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ will be expected to introduce their own anti-addiction measures to reflect the specific issues or വെല്ലുവിളികൾ അവരുടെ സ്ഥലം, it was reiterated on Friday.ccording to Friday ' s news reports, the basic plan of ചൂതാട്ട ആസക്തി countermeasures will have a number of effects on നിലവിലുള്ള wagering ബിസിനസ്സുകൾ.dditionally പദ്ധതി calls for what Kyodo termed "കൂടിയാലോചിച്ച് ചികിത്സ hubs" to be set up in each of the country ' s 47 പ്രിഫക്ച്ചറുകള്japan സൈബീരിയൻ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ പ്രോഗ്രാം. kgm 20 പ്രധാന നഗരങ്ങൾ സൈബീരിയൻ കൊടുങ്കാറ്റ് സ്ലോട്ട് മെഷീൻ വലിയ വിജയങ്ങൾ.

There would also be "മെച്ചപ്പെട്ട പിന്തുണ" സ്വകാര്യ സംഘടനകൾ ആ ഹോസ്റ്റ് "റിക്കവറി പരിപാടികൾ" എന്ന ചൂതാട്ട ആസക്തി, reported the news agency. ഗ്രേ eagle കാസിനോ ബുഫേ ശനിയാഴ്ച.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്