കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്യൂ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക്

In a scant ഏതാനും ദിവസം the deadline will pass for companies to show their interest in ഒരൊറ്റ കാസിനോ ലൈസൻസ് to be issued in the southern അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് region of the divided രാജ്യം സൈപ്രസ് കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്യൂ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക്.
The government of the Republic of Cyprus has not പുറത്തുവിട്ട വിവരം പരസ്യമായി സമയത്ത് "expression-of-interest" (EOI ) കാലഘട്ടം which began on September 18 and ends on December 18, പക്ഷേ പ്രാദേശിക news outlet സൈപ്രസ് Weekly has kept the public and other media അറിയിച്ചു based on their sources. According to the latest report, 12 ആഗോള കമ്പനികളുടെ have made application to be considered, ആ കമ്പനികൾ being located in Cambodia, ഫ്രാൻസ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, റഷ്യ, and the USA.ഓരോ കമ്പനികളുടെ tendered €10,000 to express interest and vie for an option to bid on the ലാഭകരമായ ലൈസൻസ്.മുൻ സാധ്യതയുള്ള ഗലീളന് identified, the outlet ' s sources ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കമലുവാണ് മലേഷ്യ did not opt-ൽ പ്രക്രിയ ആ സൂര്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര of South Africa has reconsidered, although they have paid the fee and may still കഴിവില്ല. The top five companies who പ്രകടിപ്പിച്ച പലിശ according to reports include കേവല, ഒരു റഷ്യൻ കമ്പനി എന്ന് പണ്ടു ഓടി ഒരു കാസിനോ ൽ റഷ്യ; Bloomberry റിസോർട്ടുകൾ, ഉടമകൾ Solaire കാസിനോ മനില ' s Entertainment സിറ്റി; Bouygues of France, ഒരു communications and നിർമ്മാണ കമ്പനി സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് 22% Hermes Airports Ltd, which operates ലാര്നാകcyprus കറുത്ത ജാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വളരാൻ ഒഹായോ.

kgm and Paphos airports, is said to have local support, and association with Accor ഹോട്ടലുകള്; ഹാർഡ് റോക്ക്, an internationally known കാസിനോ brand with താൽപ്പര്യങ്ങൾ on several continents, and NagaCorp, ഒരു HKSe listed company headed up by മലേഷ്യൻ മുകേഷിന്റെ, ചെൻ ലിപ് Keong who operates NagaWorld in Cambodia and is building an integrated resort in Russia ' s far east കറുത്ത ജാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കള. The results of the EOI process will be announced within 45 ദിവസം, beginning the final stage of the selection process.ലൈസൻസ് will be awarded in 2016 and പ്രാഥമിക resort is expected to be built within 2 years of അനുമതി.ഒരു താൽക്കാലിക കാസിനോ can be built immediately in order to generate revenues.ശേഷം പ്രധാന resort is completed, which will have a minimum of 100 ഗെയിമിംഗ് പട്ടികകൾ ഒപ്പം 1,000 സ്ലോട്ടുകൾ, മൂന്ന് കൂടുതൽ slots-മാത്രം സാറ്റലൈറ്റ് casinos may be തുറന്നു; all under one ലൈസൻസ്.ലൈസൻസ് will be valid for 30 years with no മത്സരം allowed for the first half of the term, along with the possibility of more ലൈസൻസുകൾ being issued after 15 years.നിയമ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവസരം was established and the പ്രക്രിയകൾ നടപ്പിലാക്കി വേഗം in order to jump start the country ' s economy.ഏകദേശം 2.5 ദശലക്ഷം സഞ്ചാരികളെ നിലവിൽ visit the island and the casino resort is expected to add at least another half million visits per year. Tens of thousands of long term jobs are expected to be created in the long term.ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് resort will be built on സ്വകാര്യ ദേശവും നേടിയ നിർദ്ദേശം സാധ്യത include സൈപ്രസിലെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രകാരം മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കറുത്ത ജാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പൂ സമയം.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്