പകയോ ചൂതാട്ട In Texas അപ്ഡേറ്റുകൾ

സംസ്ഥാന കഴിഞ്ഞില്ല ലാഭം ഓഫ് അതിന്റെ legalization പകയോ ചൂതാട്ട in texas അപ്ഡേറ്റുകൾ. Since then, Croatian, New Jersey, പെൻസിൽവാനിയ, റോഡ് ഐലന്റ്, വെസ്റ്റ് വിർജീനിയ, മിസിസിപ്പി, ന്യൂ മെക്സിക്കോ have all ചേർന്നു നെവാഡ in allowing സമ്പൂർണ sports betting to occur within their borders.വിർജീനിയ ന്റെ അടിയന്തര അയൽക്കാർ Maryland, DC, ടെന്നസി, and കെന്റക്കി എല്ലാം പരിഗണിച്ച് legislation to അംഗീകരിക്കുക sports betting.കൂടെ വെസ്റ്റ് വിർജീനിയ ഇതിനകം ന് ഗെയിം, പല Old Dominion ധ്വനി believe it ' s time the state നിര്ത്തും losing ഗെയിമിംഗ് നികുതി വരുമാനം അടുത്തുള്ള jurisdictions.കുറഞ്ഞത് രണ്ട് sports betting bills are expected to be introduced സമയത്ത് വിർജീനിയ General Assembly convenes in January.വാണിജ്യ ഒറ്റയടി.
That was made evident when ധ്വനി passed a bill in April ആ പശുവല്ല വിവാദ "ചരിത്രപരമായ കുതിര റേസിംഗ് ടെർമിനലുകൾ" at Colonial Beauties and as many as 10 off-track വാതുവെപ്പ് വേദികൾ.പുതിയ ഉടമകൾ said they would only buy the shuttered കുതിര racetrack പുനഃസ്ഥാപിക്കുക റേസിംഗ് if they were permitted to ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് the terminals, which have been compared to slot machines by their critics.പൊതു support of sports betting and casinos കഴിഞ്ഞില്ല സഹായിക്കുന്നു കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരും to back legalization ശ്രമങ്ങൾ.വിർജീനിയ അപകടം are ready for പശുവല്ല sports betting and casinos, just like they were ready for the ലോട്ടറി 30 വർഷം മുമ്പ്," Wason കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ Rachel Bitecofer പ്രഖ്യാപിച്ചു പകയോ sports gambling in texas. Sixty-four percent of those surveyed പറഞ്ഞു Pamunkey Indian Tribe should be allowed to move forward with its proposed $700 million resort, കാസിനോ. അപകടം വിർജീനിയ പിന്തുണ legalizing sports betting and രണ്ട് ആദിവാസി വാണിജ്യ casinos. States are now free to determine their own rules പകയോ ഓൺലൈൻ പോക്കർ washington state. The group is the only federally recognized Native American community in Virginia. "And just as വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം was a justification to open the door to ചൂതാട്ട പിന്നെ, സംവിധാനം ചൂതാട്ട taxes to education തോന്നുന്നു അപ്പീൽ അപകടം ഇന്ന്." Of those polled who backed the sports betting ചോദ്യം, 77 ശതമാനം പറഞ്ഞു list of 10 സൂചകങ്ങൾ പ്രശ്നം ചൂതാട്ട.
കൂടാതെ നിഗമനം എങ്കിൽ ആദിവാസി കാസിനോ moves forward, 58 ശതമാനം residents would പിന്തുണ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് ഒറ്റയടി to open.യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി repealed the longstanding ഫെഡറൽ sports betting നിരോധനം known as the Professional and Amateur Sports സംരക്ഷണ നിയമം (PASPA) in May ലിസ്റ്റ് and explain about the expansion slots one by one.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്