മകള് എങ്ങനെ ഒരു ചൂതാട്ട യന്ത്രം

ആഗോള ഇന്റർനെറ്റ് പോക്കർ മൊത്തം ഗെയിമിംഗ് വിളവ് (GGY) നിരസിക്കൽ by over $1bn തമ്മിലുള്ള 2010 2014 and will drop to $3.22 bn by the end of 2019, ഡാറ്റ അയച്ചു ചൂതാട്ട Insider has കാണിച്ചു.പ്രകാരം ആഗോള വാതുവെപ്പ് ഗെയിമിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്സ് (GBGC), ഇന്റർനെറ്റ് പോക്കർ worldwide generated GGY of $4.99 bn in 2010 and the total വീണു to $4.54 bn in 2011, the year എവിടെ PokerStars ഫുൾ ചരിവ് ' s operations in the US were shut down on Black Friday in April.കീഴോട്ടു പ്രവണത തുടരുന്നു in each of the following three years and the 2014 സം ആയിരുന്നു $3.87 ബി മകള് എങ്ങനെ ഒരു ചൂതാട്ട യന്ത്രം. എൻ., before it is predicted to have ഒഴിവാക്കി to $3.61 bn for 2015, and this would mean that the figure would have കുറഞ്ഞു by 28% over a five-year period.
Reductions are predicted to മോശമാക്കുകയും by GBGC ഈ വർഷം, to $3.53 bn, and the following three years. Should the 2019 പ്രവചനം be correct, this would show a 9% decrease in the three-year period between 2016 and 2019, താരതമ്യം, ഒരു പ്രവചനം 14% ഇടിവ് തമ്മിലുള്ള 2013 2016, showing that the നിരക്ക് deceleration will at least slow over the next three years.പ്രത്യേക കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് overtook വടക്കേ അമേരിക്ക പോലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ കോണ്ടിനെന്റൽ വിപണി ഇന്റർനെറ്റ് പോക്കർ തമ്മിലുള്ള 2005 2015, as its share of interactive ആഗോള പോക്കർ GGY വർദ്ധിച്ചു നിന്നും 33% വരെ 58% in that time.
In the same time period, North America ' s share of the market വീണു നിന്നും 59% വരെ 12%, which can be വലിയതോതിൽ explained by the ban placed on ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട in the US in 2006 and Black Friday in 2011 online casino poker real money. North America ' s figure in 2010 was 34%, meaning that the slump ഫോം 2010 വരെ 2015 was almost as severe as the previous five-year period, എവിടെ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ആയിരുന്നു federally banned. The കണക്കുകൾ also show that ഏഷ്യ ' s share of the market went up from 3% വരെ 13% തമ്മിലുള്ള 2005 2015 online casino promo codes no deposit.
കോണ്ടിനെന്റൽ shares of global ഇന്ററാക്ടീവ് പോക്കർ GGY നിന്ന് 2005-2015 - source: GBGC Lorien പൈലിങ്, Director at GBGC പറഞ്ഞു: "Several online poker rooms are trying to capture the lower spending casual player/അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകൾ out into non-പോക്കർ ചൂതാട്ടവും services online casino promo codes 2021. "The impetus for growth would be കീ സ്റ്റേറ്റ്സ് നിയന്ത്രിച്ചു പോക്കർ in the US.ചില seem to be getting closer but not actually taking the final step." വില infinix ഹോട്ട് 8 lite in സ്ലോട്ട്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്