കാസിനോ Hard Rock Cafe പൂണ്ട ക്യാന

At least nine ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച sports betting are up for പരിഗണന സമയത്ത് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെഷന്.രണ്ട്-ആഴ്ച session ends June 10.. ഓരോ വർഷം. In November, ലൂസിയാന അപകടം അംഗീകരിച്ചു sports betting in 55 ഓഫ് 64 പാരിഷസ്jamaica കാസിനോ hard rock cafe പൂണ്ട ക്യാന. FanDuel is a New York-based company providing online sport betting കാസിനോ ഹാർഡ് റോക്ക് ഫോര്ട് ലാഡര്ഡല്. kgm.അധികൃതർ have പറഞ്ഞു കമ്പനികൾ നൽകുന്നത് ഗെയിമുകൾ would be taxed at 8 ശതമാനം എന്ന അറ്റ വരുമാനം red rock casino കോഫി ഷോപ്പ് menu. The ലൂസിയാന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി Tigers are വാർഷിക ഫുട്ബോൾ powerhouse, മത്സരിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ Conference red rock casino കച്ചേരി വേദി. "It' s definitely a big കായിക-fan state, so we ' re excited to launch our product," Stern പറഞ്ഞു.ലൂസിയാന home the NFL 's New Orleans Saints and എൻ. ലൂസിയാന is on പേസ് to have fantasy sports contests by the start of this year ' s football season, according to a state official.മേജർ. kgm.എങ്കിലും, വോട്ട് measure did not specify whether sports betting would have to occur in-person inside a casino at a sportsbook, or could be done online.ലൂസിയാന is home to 13 riverboat casinos, ഒരു ദേശം-based casino in New Orleans, നാല് racinos.സംസ്ഥാന സെനറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പേജ് Cortez (R) has said sports betting സൃഷ്ടിക്കുന്ന "അർത്ഥവത്തായ റവന്യൂ" only if allowed on mobile devices, such as smartphones red rock casino concert ചാർട്ട് ഇരിപ്പിട.

As സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണ ചുറ്റിക പുറത്തു details for fantasy games, ധ്വനി meeting at the capitol in ബേടാന് രൂജ് are തീരുമാനിക്കുന്നതിന് whether to allow online sports betting in the state.ഓൺലൈൻ കായിക wagering, bettors കഴിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ in betting on real athletic events.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്