ഇരട്ട നദി Casino Slots Free

മാത്രം ഒരു ചെറിയ മേൽ ആറു മാസം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഭീമൻ Encore Boston Harbor വേദി ആൻഡ് കാസിനോ operator, Wynn റിസോർട്ടുകൾ Limited, is reportedly already പരിഗണിച്ച് ഒരു പുരുഷാരം ways to bring even more attractions to the area around the $2.6 billion development ഇരട്ട നദി casino slots free. Parcel സാധ്യതകളും: According to a ബുധനാഴ്ച report from The Boston Globe പത്രം, ലാസ് വെഗാസ്-headquartered കമ്പനിയായ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, മാറ്റ് Maddox, used a recent conference call with investors to വിശദമായി Wynn റിസോർട്ടുകൾ Limited also സ്വന്തമാക്കുന്നു പതിനൊന്നു acres of land that is സ്ഥിതി നേരിട്ട് across the street from Encore ഇരട്ട നദി കാസിനോ holiday hours. He explained that his team is currently വിലയിരുത്തിയതിന് നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ that could see ഈ parcel രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു വിശാലമായ ഒരു എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ് ജില്ലാ to help bolster the new റിവർസൈഡ് കാസിനോ ' s long-term ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം.മാറി ഏരിയ: പത്രം റിപ്പോർട്ട് Wynn റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് പതുക്കെ been buying up the adjacent ദേശം over the course of the past two years while Maddox പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂൺ തന്റെ ഉറച്ച ആസൂത്രണം 'to continue to redevelop ഈ പ്രദേശം so that it' s known as the entertainment ജില്ലാ വടക്കുകിഴക്കൻ.' Maddox reportedly told the investors on Tuesday.. ഇരട്ട നദി കാസിനോ ഗിഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. "We are talking to various potential partners കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ could really work on that പതിനൊന്ന് ഏക്കര് അധിക ഹോട്ടലുകൾ, മറ്റ് entertainment offerings കൊട്ടാരം പോക്കർ. We ' ve been സമീപിച്ചത് by people that would like to think about putting an arena there for various events കാസിനോ ഹെവാര്ഡ് ca 94541. We ' ve been സമീപിച്ചത് by people that like to do the outdoor districts that have lots of various entertainment വശങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു കൂടുതൽ boutique level." Mayoral vision: The Boston Globe reported that the revelation from Maddox is sure to be welcomed by മേയര് വേണ്ടി വടക്കൻ Boston suburb of എവറെറ്റ്, കാര്ലോ DeMaria.തന്റെ community സൈന്യങ്ങളുടെ Encore Boston Harbor and നേതാവ് purportedly പ്രസ്താവിച്ചു ജൂൺ that he would like to see the ഒരിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഒരു ജില്ല എവിടെ ഒരു മുഴുവൻ കുടുംബ could spend an afternoon enjoying ഒരു പുരുഷാരം entertainment options.സന്ദർശക ഇനം: പത്രം റിപ്പോർട്ട് DeMaria has already called for a pedestrian bridge to be നിർമ്മാണം across the Mystic River in order to connect പുതിയ മസാച്യുസെറ്റ്സ് കാസിനോ കൊണ്ട് വടക്കൻ Boston neighborhood of East somerville എം കൊട്ടാരം station casino ബുഫേ വില. എ..അവന് ക്കപ്പെട്ടു palace resort. അദ്ദേഹം തന്നെ കാസിനോ ബിലോക്ഷി ലെ എം. എസ്. മാത്രമല്ല like to see the redeveloped ജില്ലാ feature a range of പുതിയ ഹോട്ടലുകൾ, outdoor spaces, കഫേകൾ and breweries. houses for rent കാസിനോ വെയിൽസിലെ 2470.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്