മികച്ച പകരമാവില്ല പോക്കർ ചിപ്സ്

ഡിട്രോയിറ്റ് മൂന്നു casinos are contributing to a booming ചൂതാട്ട industry in the city ഉണ്ടായിട്ടും ഏറ്റവും other industries in the area, and the rest of മിഷിഗൺ for that matter, being നടുവിൽ ഏറ്റവും മോശം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി the state has ever seen.ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം OnlinePoker.net has revealed that casinos in the city are expected to reach വാർഷിക വരുമാനം ഉയർന്ന of $1.4 billion by the time we see the end of 2011 – and that ' s pretty damn soon!That ' s if the trends in revenue figures continue to rise in the same way they have done in the past years.മിഷിഗൺ ഗെയിമിംഗ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (MGCB) വരുമാന കണക്കുകൾ illustrated ഒരു 3.3% rise in the states ചൂതാട്ട വരുമാനം വിപരീതമായി to the same month last year. MGM Grand was up by 2.7% to $49 million, Like was up by 1.5% to $37.7 ലക്ഷം and Greektown was up 7% to $28.4 കോടി, ആണെങ്കിലും, അതിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം was down by 0.9% അപേക്ഷിച്ച് 2010 -, but this is due to a $18 ദശലക്ഷം refurbishing currently taking place.ഈ refurbishments have ഹിറ്റ് Greektown pretty hard, resulting in a $7.2 ദശലക്ഷം net loss for the casino മൂന്നാം-quarter, സിഇഒ മൈക്കിള് Puggi വിശദീകരിക്കുന്നു in the report: "ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, despite their short-term impact, are critical to the successful implementation of our long-term strategic plan." അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പൂർത്തിയായി, Greektown പോലെ മറ്റ് രണ്ട് casinos in the area, expected to contribute to the inexorable വിജയം of Detroit ' s ചൂതാട്ടകേന്ദം വ്യവസായം മികച്ച പകരമാവില്ല പോക്കർ ചിപ്സ്. It was back in 1996 when Detroit ' s മൂന്നു casinos ആരംഭിച്ചു operation and within 10 years in 2006 ആയിരുന്നു generating over $1.3 billion in annual revenues മികച്ച സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോക്കർ സൈറ്റുകൾ. It seems they ' ve kept it up best suits in texas holdem. In total, അവർ സംഭാവന over $100 million each year in സംസ്ഥാന നികുതികളും $170 million in taxes to Detroit, and with the Greektown refurbishment completion ദിവസം edging ever closer – ലെ വാക്കുകൾ ഡി.: Little – things can only get better.
Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം മികച്ച ഞായറാഴ്ച ഓൺലൈൻ പോക്കർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്