എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് കാസിനോ Heist

The Cowlitz Indian Tribe finally opened its $510m കാസിനോ complex in Southwest Washington ഇന്നലെ വർഷത്തിനു ശേഷം നിയമ യുദ്ധങ്ങൾ.ആയിരക്കണക്കിന് ചൂതാട്ട ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിക്ഷേപണം ilani ബുക്ക് Resort,, ഏത് developers are hoping to attract about 4.5 m visitors annually and create more than 1200 ജോലി."This is a triumphant നിമിഷം വേണ്ടി Cowlitz Indian Tribe because it marks the end of a 160-year journey back to our സ്വദേശ, and the beginning of a new journey," ആദിവാസി ചെയര്മാന് വില്യം Iyall പറഞ്ഞു the Seattle Times.പദ്ധതി നേരിടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിന്ന് കോൺഫെഡറേറ്റ് ഗോത്രങ്ങളിൽ of ഗ്രാന്ഡ് Rode (CTGR) and various other bodies ഓരോ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അതിന്റെ നിർമ്മാണം, and indeed, കാസിനോ എടുത്തു എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് കാസിനോ heist. ഏഴു വർഷം to be completely അംഗീകരിച്ചു.മൂലം കാസിനോ ' s location in the പോര്ട്ല്യാംഡ് ഏരിയ, the CTGR estimated that സ്വന്തം casino in Oregon, Spirit Mountain, കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല other term for സ്ലോട്ട് മെഷീൻ. അതിന്റെ വരുമാനം ഡ്രോപ്പ് by $100m ഒരു വർഷം.പല വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, ജനങ്ങളോടു ആഹ്വാനം ചെയ്തു and കോടതി സംഘർഷം, ilani Casino Resort is now one of the largest casino-resort operations in the area, and will eventually സവിശേഷത up to 2500 സ്ലോട്ടുകൾ ആൻഡ് 75 ഗെയിം പട്ടികകൾ, അതുപോലെ 15 shops, bars and restaurants മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ പോക്കർ ചിപ്സ്. There are also future plans to build a hotel. മറ്റ് way of saying പോക്കർ മുഖം.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്