മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ പോക്കർ ചിപ്സ്

Sure enough, ഒരു സംശയാസ്പദമായ ശ്രേണി ആരംഭിക്കുന്നത് to emerge.അതായത്, ആ ഓൺലൈൻ പോക്കർ is to blame for the Unlawful ഇന്റർനെറ്റ് ചൂതാട്ട നടപ്പാക്കുന്ന നിയമം (UIGEA).
Indeed, the issue is a guaranteed തലക്കെട്ടും grabber for any അറ്റോർണി ജനറൽ with an eye on a higher public office മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ പോക്കർ ചിപ്സ്. 2005, Sportingbet സിഇഒ നൈജൽ പെയ്ൻ testifies before the North Dakota നിയമസഭ, stating തന്റെ സന്നദ്ധത to move തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന if legislators പിന്തുടരുക വഴി, ഒരു പ്രതിജ്ഞ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പോക്കർ മറ്റ് way of saying പോക്കർ മുഖം.
But hey, that ' s just our crazy സിദ്ധാന്തം മറ്റ് നിബന്ധനകൾ വേണ്ടി സ്ലോട്ട് മെഷീൻ. Now if you 'll excuse us, we' ve got some അറുന്നൂറു നമ്മുടെ മൂത്രം ആ ആവശ്യം ലേബലിംഗ് palms casino resort തുറക്കുന്ന തീയതി. You want to keep your head in the sand, go right ahead palms casino resort മുത്ത് concert തിയേറ്റർ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്