വെയിത്സ് പണം സ്ലോട്ട് മെഷീൻ പ്രോഗ്രാം

MGM Springfield പറഞ്ഞു വെയിത്സ് പണം സ്ലോട്ട് മെഷീൻ പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ," MGM Springfield VP of ഗെയിമിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ റോബർട്ട് Westerfield പറഞ്ഞു തിമിംഗല പണം സ്ലോട്ട് മെഷീൻ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്. The people have spoken ഉച്ചത്തിൽ in the first year as to what they think of the casino മൊത്തത്തിലുള്ള.ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം നിരാശാജനകമായ revenues as the ഫുർഖാൻ and it will go മാത്രം ഇറക്കം ഇവിടെ നിന്ന്!" മറ്റൊരു ഓരോ MGM for failing to cater to some gamblers' മുൻഗണന താഴത്തെ നിയമബോധമില്ല. അത് അതിന്റെ കാസിനോ floor would win $412 ദശലക്ഷം അതിന്റെ ആദ്യ വർഷം in operation.എന്നാൽ നിന്നും August 23, 2018 through the end of July 2019, the casino has reported gross ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം (GGR) മാത്രം $252.8 million – more than $159 million short of pre-opening പ്രവചനങ്ങൾ സ്കൈ സിറ്റി കാസിനോ legal age. The stadium casino has 24 സ്ഥാനങ്ങൾ, meaning എങ്കിൽ ഓരോ seat is occupied and ഓരോ gambler plays all four games simultaneously, the area can operate 96 games at once. "So far, they don' t get it." Casinos across the country continue to search for ways to lure the much sought-after സഹസ്രാബ്ദ.ഇപ്പോൾ കണക്കിൻറെ വലിയ ശതമാനം workers in the US labor force, ആ ജനിച്ചത് ഏകദേശം തമ്മിലുള്ള 1981 വരെ 1996 don ' t seem to ഫാൻസി സ്ലോട്ട് മെഷീനുകൾ ഏതാണ്ട് പോലെ വളരെ പഴയ തലമുറ.അയൽ Connecticut, Foxwoods അടുത്തിടെ അനാച്ഛാദനം ഒരു സാമൂഹ്യ ഗെയിമിംഗ് മുറി രൂപകൽപ്പന സഹസ്രാബ്ദ മനസ്സിൽ. സ്കൈ സിറ്റി കാസിനോ new mexico. "This market has ചില ശരിക്കും ശക്തമായ എതിരാളികൾ that have been in the market for 20-plus years," MGM Springfield പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് Mathis പറഞ്ഞു recently. "Is it better to drop an empty $25 blackjack, ടേബിൾ down to $10 അഥവാ $15 and maybe put some people in the seats പകരം have the ഡീലർ just stand there?" ഒരാൾ ചോദിച്ചു.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്