കാസിനോ On The Beach In മിസിസിപ്പി

ഷെൽഡൻ Adelson സന്ദർശിച്ചു ബ്രസീൽ this week in order to പിച്ച് അവന്റെ $8bn കാസിനോ plans to a group of government officials Although he has പ്രകടിപ്പിച്ച ചില സംവരണപ്രദേശങ്ങൾ regarding the state of Brazil ' s economy and called for infrastructure upgrades, the Las Vegas casino mogul നീണ്ട spoken of the country as a "potentially very good opportunity."According to reports, the മുകേഷിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റ്, മിഷേൽ Temer and several other government officials, such as മന്ത്രി Tourism and the President of the Chamber of Deputies, to pitch the multi-billion dollar idea കാസിനോ on the beach in മിസിസിപ്പി. The Sands ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ emphasised തന്റെ interest in investing in projects for ഷട്ടിൽ പോലുള്ള റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ, Sao Paulo മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത city that was at an "embryonic stage".ചൂതാട്ട in Brazil has been outlawed കഴിഞ്ഞ 70 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് Adelson stating: "ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാസിനോ ബോട്ടില് ൽ ലൂസിയാന.
വളരെ വ്യക്തമായ legislation and, of course, seriousness to invest in Brazil how does പോക്കർ സ്കോറിംഗ് work. We do not compromise with bribes or other actions that could വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മുടെ നൈതിക നിലപാട്."According to the Brazilian നിയമ ഗെയിമിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: "All of the players in the industry know that the mogul is critical of sports betting, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, വീഡിയോ bingo.

He is interested in വസ്തുത Singapore ' s [ചൂതാട്ട] മോഡൽ ഇറക്കുമതി,, ആ, ഏതാനും casinos [are allowed] and that the rest of the modalities അല്ല legalised.""എസ്, Adelson wants to be one of the first entrepreneurs to conquer the country' s gaming market and also bring തന്റെ കാസിനോ ബ്രാൻഡ്," reported the ഗെയിമുകൾ Magazine website how does poker run work. "The approval of a consistent നിയമം കഴിയുമായിരുന്നു. ബ്രസീൽ മൂന്നാം മികച്ച വിപണി ഗ്രൂപ്പ് ശേഷം, ലാസ് വെഗാസ് ആൻഡ് Macau." how does പോക്കർ ടൂർണമെന്റ് work.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്