കാസിനോ Bridge Run 2021 ഫലങ്ങൾ

ഗെയിമിംഗ് Innovation Group who run നിരവധി iGaming sites such as Rizk and Thrills കാസിനോ, as well as offering ചൂതാട്ട വിധേയത്വം സോഫ്റ്റ്വെയർ, have announced this morning that they plan to take a majority stake-holding in ക്രൊയേഷ്യൻ കമ്പനി മുകളിൽ ഗെയിമുകൾ ഡി.o.o കാസിനോ bridge run 2021 ഫലങ്ങൾ. (Top Games) കാസിനോ asian les bains റെസ്റ്റോറന്റ്. The deal is subject to ഉചിതമായ നിർവ്വഹണ അംഗീകാരം.മുകളിൽ ഗെയിമുകൾ who hold ഒരു വിദൂര ചൂതാട്ട ലൈസൻസ് to operate in ക്രൊയേഷ്യ, will enable മഴവില്ലും to offer an online casino ഉൽപ്പന്നം in the country.മഴവില്ലും will acquire 75% മുകളിൽ ഗെയിംസ് ശേഷിക്കുന്ന 25% കൈവശം by the local partner who has a successful history in land-based casino ബിസിനസ്സുകൾ.ക്രൊയേഷ്യ which has a population of വെറും 4 ദശലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമേ നിലവിൽ ഉണ്ട് വെറും അഞ്ചു അനുമതി online casinos and it is മഴവില്ലും ' s intention to target the country in 2020 with a casino of their own when is starlight കാസിനോ reopening. Speaking about the acquisition, Richard Brown, the ആക്ടിങ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഗെയിമിംഗ് Innovation Group, said: "I' m excited to further expand our B2C ബിസിനസ് by entering മറ്റൊരു regulated നഷ്ടപരിഹാര." "ക്രൊയേഷ്യ വളരെ രസകരമായ marketplace for gambling and supports our strategy to grow our own brands in high potential and regulated markets.മഴവില്ലും has a track record of creating responsible ഗെയിമിംഗ് അനുഭവങ്ങളും കൂടെ ഒരു മനോഹരമായ കണ്ടന്റ്." "This is a good opportunity to showcase the strength of our ഓൺലൈൻ കാസിനോ വഴിപാടും our passion for providing end users with a safe, responsible and മത്സരം ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട അനുഭവം" when is സ്പോർട്സ് ചൂതാട്ട legal in ohio.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്