ആണ് Flamboro ബുക്ക് തുറന്നു

മറാഠി-അനുമതി ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട സംഘടന സ്കൈ വാതുവെപ്പ് ഗെയിമിംഗ് have രാജിയെന്നും McGarryBowen as its lead ക്രിയേറ്റീവ് തന്ത്രപരമായ agency.പരസ്യം men emerged triumphant from a pitch-off with two മറ്റ് എതിരാളികൾ, പ്രമുഖ Sky Bet മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധായകൻ റോബ് ചിത്രകാരന് പറയുന്നു ഉറച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകടമാക്കി, അവർ കഴിഞ്ഞില്ല ആണ് flamboro ബുക്ക് തുറന്നു. "വിവാഹം സങ്കീർണ്ണത and speed of our business with exciting ബ്രാൻഡ് thinking." ഏജൻസി വരികയാണെങ്കില് ആരംഭിക്കാൻ spending £17m of Sky Bet ' s money on an annual basis, with McGarryBowen സിഇഒ റിക്ക് ഹഴ്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു the plan was "to shake up this market with Sky Bet' s unique mix of sporting heritage and betting വിശ്വാസ്യത." NEXT STOP: നരകം As far as shaking up the market goes, one can hardly ask for more than a giant യേശു balloon.

That 's പ്രത്യക്ഷമായും എന്താണ് Paddy Power' s ഓസ്ട്രേലിയന് offshoot Sportsbet has planned for the കിക്കോഫ് of the 2014 FIFA World Cup.മെല്ബണ് broadcaster 3AW claimed to have been tipped off സംബന്ധിച്ച Sportsbet ' s plans to float a giant ഹോട്ട്-എയർ ബലൂൺ over മെല്ബണ് ആകൃതിയിലുള്ള പേരും ക്രൈസ്റ്റ് ദി റെഡീമർ പ്രതിമ in World Cup ഹോസ്റ്റ് സിറ്റി റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ ഇന്ന്. If the ad images are any indication of the finished product, Sportsbet 's പ്രതിഷ്ഠ ഹാക്കര് facial features from the Buddy ക്രിസ്തു Kevin Smith' s ഒരുതരം movie. (Betty ക്രിസ്തു?) The balloon will reportedly ധരിക്കാൻ Sportsbet ലോഗോകൾ, ഒരു Best football jersey and the phrase 'Keep the Faith," a reflection of the Australian team ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു "World Cup അത്ഭുതം" കഴിഞ്ഞ നേടുകയും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് എതിരാളികളെ ചിലി, the Netherlands and Spain situs poker terbaru ബോണസ് പുതിയ അംഗം. Sportsbet പ്രത്യക്ഷമായും believe the only way ഓസ്ട്രേലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നിന്നു ഗ്രൂപ്പ് ബി is if they get "ഫുട്ബോൾ ദൈവങ്ങൾ on our side." (Geddit?Geddit?) Definitely not getting it are പ്രാദേശിക ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ, which have described the 'co-ആശ്രയിക്കുന്നു' ക്രിസ്തുവിന്റെ to promote വാതുവെപ്പ് as stupid, short-ഉന്നം വെക്കുന്നു, and ഫലത്തിൽ guaranteed to piss off the വിശ്വസ്തൻ. Sportsbet നിരസിക്കൽ to comment on its World Cup promo പ്ലാനുകൾ, എന്നു മാത്രം that the event was "ഇപ്പോഴും ചില സമയം off." Given its Paddy parentage, Sportsbet unsurprisingly has a history of pushing the പ്രമോഷണൽ envelope പോക്കർ സൈറ്റുകൾ slot deposit pulsa. You ' ll recall the giant ചിത്രം ഒരു കംഗാരു sodomizing ഒരു സിംഹം എന്ന് evie സമീപനം മെല്ബണ് വിമാനത്താവളം കഴിഞ്ഞ വേനൽ പോക്കർ സൈറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ കഷണങ്ങൾ പള്സ്. Only time will tell whether യേശു Nazerbet will be remembered as fondly or whether it will be ലക്ഷ്യം ഒരു ആജീവനാന്ത വിലക്ക് like Paddy ' s Oscar Pistorius ട്രയൽ പരസ്യ. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം situs poker pkv can deposit pulsa.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്