കാസിനോ Castelnau Le Lez കാറ്റലോഗ്

Camelot ഉണ്ട് നിരസിക്കൽ to comment on news of Putman ന്റെ അറസ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു അത് "wouldn' t be appropriate" ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം ആണ്.

Putman ആയിരുന്നു. In 2015, Putman was arrested on സംശയം തട്ടിപ്പ് ശേഷം തെളിവുകൾ ഒന്നും അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു colluded with a Camelot insider to claim the prize.എങ്കിലും, അന്വേഷണം ആയിരുന്നു ഒഴിവാക്കി ശേഷം ഹെര്ട്ട്ഫോര്ഡ്ഷയര് പോലീസ് തോന്നി they didn ' t have enough evidence to proceed കാസിനോ castelnau le lez കാറ്റലോഗ്. ഒടുവിൽ വിധിച്ചോ ഒമ്പത് മാസം ജയിലില് over the benefits അഴിമതി കാസിനോ castelnau le lez'aube രൂജ്. Putman ' s Camelot insider reportedly തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു unclaimed ജ്യാക്പാട്, പിന്നെ അച്ചടിച്ച ഒരു പുതിയ ടിക്കറ്റ് with the same numbers, കീറി ഓഫ് ബാർകോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു Putman submit വ്യാജ ടിക്കറ്റ് പോലെ വിജയി കാസിനോ castell de peralada റെസ്റ്റോറന്റ്. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം കാസിനോ കാസ്റ്റെല്ട്ടണ് ഡെ ലാ പ്ലാനspain_.
യുകെ അധികൃതർ have charged a ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട rapist കൊണ്ട് വഞ്ചന തന്റെ പങ്ക് ഒരു വ്യാജ യുകെ നാഷണല് ലോട്ടറി claim hoyle ഒരാളെപ്പോലെ poker chip റാക്ക്. Putman has been released on bail ahead of a court appearance scheduled for October 16. Despite his windfall, Putman continued to apply for and receive തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വരെ തന്റെ ലോട്ടറി win came to light. ഗൈൽസ് Knibbs, ഈ Camelot അത് staffer who is സംശയിക്കുന്ന ഒരാളായി Putman ' s man on the inside, committed suicide after ആരോപണം blackmailing Putman for £900k of the വ്യാജ ജയിച്ചു.യുകെ ചൂതുകളി കമ്മീഷൻ (UKGC) നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണം കടന്നു Putman ' s തുകകൊണ്ട്, ആത്യന്തികമായി concluding that "it was more likely than not, ആ ഒരു വഞ്ചനാപരമായ സമ്മാനം ക്ലെയിം had been paid out." ലെ 2016, Camelot ആയിരുന്നു പിഴ £3m for "serious" പരാജയങ്ങൾ അതിന്റെ കേടുപാടുകൾ ടിക്കറ്റ് സമ്മാനം പ്രക്രിയ breached the terms of Camelot ന്റെ ഗെയിമിംഗ് ലൈസൻസ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്