റീഫ് കാസിനോ ട്രസ്റ്റ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

ഗീതം has been one of the most active places in pursuing the opportunity to host a casino വേദി.ഗീതം ന്റെ മേയർ, Ichiro Matsui, നാടുവാഴി, Hirofumi Yoshimura, രണ്ടേ ഉണ്ടാക്കി മണ്ധല് comments on Friday, following the news of Mr ആബെ ' s പുറപ്പെടുന്നതിന് ദേശീയ നേതൃത്വം role, which the latter had ആരോപിക്കപ്പെട്ടു concerns for his personal health.r Matsui and Mr Yoshimura – രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ജപ്പാൻ പുനരുദ്ധാരണ Party – പരാമർശിച്ചു തത്സ്ഥിതി at ദേശീയ-രാഷ്ട്രീയം level for their belief in the longevity of the casino നയം, according to information collated by GGRAsia ' s ജപ്പാന് പ്രതിനിധി.anking ഗ്രൂപ്പ് Nomura പറഞ്ഞു റീഫ് കാസിനോ ട്രസ്റ്റ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മെമ്മോ വാഗ്ദാനം commentary on Mr ആബെ ' s പുറപ്പെടല്, that were Yoshihide Suga, ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി under Mr ആബെ – and നിരന്തരം ചില കോണുകളിൽ as a successor – to take over the top job, കാസിനോ നയം തന്നെ ൽ സാധ്യത remain in place റീഫ് കാസിനോ ട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡന്റ് ചരിത്രം. We think that Mr Suga തന്നെ.. റീഫ് കാസിനോ വിശ്വാസം ഓഹരി വില. continue Mr ആബെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ," പ്രസ്താവിച്ചു Nomura റീൽ ഡീൽ സ്ലോട്ടുകൾ & കാസിനോ ശേഖരം. Having served as ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി since December 2012, he has had a മാർഗദർശനം കൈ വഴി തുടർച്ചയായ (രണ്ടാം fourth) ആബെ ഭരണകൂടം have kept a tight rein on policy and can be expected to maintain that style how to beat the house in blackjack. if elected." how to beat the house in ക്രാപ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്