സ്ലോട്ട് Makina Bedava Oyunlar Oyna

Macau കാസിനോ operators had a near-record മാസം ജൂലൈ ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം, helped by the opening of the Galaxy Macau in May.ബുക്ക് അധികൃതർ in Macau പറഞ്ഞു സ്ലോട്ട് makina bedava oyunlar oyna. തിങ്കളാഴ്ച ആ ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം വളർന്നു 48.4 ശതമാനം ജൂലൈ, തട്ടുകയോ $3 billion mark for just the second time സ്ലോട്ട് makina oyunlar indir.

Macau is the world ' s largest gaming market, with more than $23.5 billion in 2010 ടീം slot vlt ഇറ്റലി. ഗെയിമിംഗ് analysts have predicted ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം could grow more than 30 ശതമാനം ഈ വർഷം.ജൂലൈ ' s results indicate ചില their predictions are on the low end.വർഷം തീയതി, Macau ഗെയിമിംഗ് വരുമാനം are up 45 ശതമാനം vinnare casino no deposit bonus code. The results were far above what been expected by ഏറ്റവും വിശകലന. Macau പറഞ്ഞു 24.2 ബില്ല്യന് patacas produced ജൂലൈ by the region 's 34 casinos വീണു വെറും താഴെ May' s all-time record of 24.3 കോടി patacas ടീം slot vlt big easy. Las Vegas Sands കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നു casinos in Macau, including the വെനീസിലെ Macau, Sands Macau is soaring eagle ബുക്ക് ഓപ്പൺ നാളെ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്