ഡൗൺലോഡ് പാർട്ടി പോക്കർ പകരും മാക്

In the end, പെഡ്രോ Quezada was the one who got all six numbers right. The $338.3 ദശലക്ഷം is the fourth largest Powerball ജ്യാക്പാട് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ലംസം തുക payout of $221 ദശലക്ഷം ഡൗൺലോഡ് പാർട്ടി പോക്കർ പകരും മാക്. But despite being a little over $200 ദശലക്ഷം short of the record, the holder of the നേടിയ ടിക്കറ്റ് അല്ല cums over the amount അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വെറും നേടി. 13 പ്രത്യേക ടിക്കറ്റ് – രണ്ട് മുതൽ ഫ്ലോറിഡ പെൻസിൽവാനിയ ഒന്ന് വീതം നിന്ന് അരിസോണ, Illinois, മിനസോട്ട, നോർത്ത് കരോലിന, ന്യൂ ജേഴ്സി, ന്യൂയോര്ക്ക്, സൗത്ത് കരോലിന, and Virginia – failed to score a piece of ജ്യാക്പാട്, but all of them did ഹിറ്റ് ആദ്യ അഞ്ചു numbers on the spot, വരുമാനം സ്വയം a prize of $1 million each ഡൗൺലോഡ് pmu പോക്കർ sur mac. Don ' t burn through all of it, though ഡൗൺലോഡ് പോക്കർ en ligne gratuit. A noble തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ നീക്കുക, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു. The numbers വരച്ച– 17, 29, 31, 52, 53, and Powerball 31 – look about പോലെ റാൻഡം പോലെ ഒരു March Madness bracket, making the score that much more impressive and ലാബില് improbable.ഇത് ഇപ്പോഴും ചെറിയ വലിയ Powerball ജ്യാക്പാട് എപ്പോഴെങ്കിലും when രണ്ട് പ്രത്യേക ടിക്കറ്റ് – one നിന്ന് അരിസോണ ഒരു from മിസോറി – won the $587.5 ദശലക്ഷം ജ്യാക്പാട് last November. Talking to റിപ്പോർട്ടർമാരെ after having തന്റെ ടിക്കറ്റ് സാധൂകരിച്ചു Quezada made it clear that the first thing he was going to do was help his family swtor ലഭിക്കും എങ്ങനെ വികാസം slot ഘടകം എം-11. And for that, he won $338.3 million, an amount that തൽക്ഷണം makes him one very, very rich man.അഭിനന്ദനങ്ങള്, മി. When the machine approved it, the 44-year old റസിഡന്റ് Passaic, New Jersey instantly became a millionaire. Get the latest ചൂതാട്ട news from കാല്വിന് ദ്വീപസമൂഹം swtor how to get more ക്രൂ നൈപുണ്യ സ്ലോട്ടുകൾ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്