കാസിനോ Barriere La Baule Recrutement

രണ്ട് ലാസ് വെഗാസ് ഗെയിമിംഗ് കമ്പനികൾ ലഭിച്ചു താല്ക്കാലികമായ അംഗീകാരം ബുധനാഴ്ച നിന്ന് സംസ്ഥാന ഗെയിമിംഗ് നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഭേദഗതി അവരുടെ corporate structures to enable them to ഇതിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോഡല് പലിശ ചെലവുകൾ.പ്രത്യേക actions, the board പാഠ ങ്ങള് ശുപാർശ ഭേദഗതി ഉത്തരവ് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി Caesars Entertainment കോർപ്പറേഷൻ, ഗോൾഡൻ Entertainment Inc കാസിനോ barriere la baule recrutement. The നെവാഡ ഗെയിമിംഗ് കമ്മീഷൻ will consider final approval of the recommendations on July 26 best casino slots in california. കോർപ്പറേഷനുകൾ are required to explain പുതിയ ഷെൽഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ to the board, which also gives നിയന്ത്രണ the opportunity to receive updates on their properties when they മാറ്റം അവരുടെ ലൈസൻസുകൾ best casino slots in illinois. Officials with Caesars, which പുറത്ത് കടന്നിരിക്കുന്നു അദ്ധ്യായം 11 പാപ്പരായി സംരക്ഷണം last fall, പറഞ്ഞു നിയന്ത്രണ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, save $160 million annually in പലിശ ചെലവുകൾ തന്നെ simplify the കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഘടന with the applications recommended for approval.കമ്പനി നടുവിൽ ഒരു പരമ്പര മുറി renovations ഉണ്ടാകുന്ന നിരവധി വർഷങ്ങളായി across the Strip and later this year will break ground on a new convention സൗകര്യം east of The Linq Hotel.ഗോൾഡൻ, which closed on its acquisition of American Casino and Entertainment ഉള്ള for $850 million in October, is seeking an ഭേദഗതി ഉത്തരവ് രജിസ്ട്രേഷൻ to streamline its operation of the Stratosphere, അരിസോണ Charlies' ഉള്ള കുംഭം in ലാഫ്ലിന് best casino slots in tunica. The applications ശുപാർശ അംഗീകാരം also adds the അനുമതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറർ ചാൾസ് Protell along with Golden എക്സിക്യൂട്ടിവ് ആ already had been അനുമതി. best casino slots ബിലോക്ഷി ലെ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്