ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ Wheatland

The state 's ഗവര്ണര് ഡഗ് Ducey welcomed the Supreme Court' s rejection of PASPA, ഫെഡറൽ ban on sports betting കഴിഞ്ഞ വർഷം, declaring it a development that could "പ്രയോജനം നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ നമ്മുടെ പൊതു ഫണ്ട്." It ' s a lot more complicated than this article is റിപ്പോര്ട്ട് ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ wheatland.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചു the സെനറ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ബിൽ കാത്ത് ഒരു കേൾവി കൊണ്ട് Appropriations Committee, so he made the switch.എസ്. ബി 1163 തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസിഫൈഡ് തൊഴിൽ at a house of വേശ്യാവൃത്തി പോലെ ഒരു ക്ലാസ് 1 misdemeanor, while making a Class 5 ഉതകിയ ഓപ്പറേറ്റ് such an establishment.ഇപ്പോൾ, എസ് rolling hills കാസിനോ sunday brunch. According to the Phoenix Business Journal, പല ആദിവാസി representatives were present at the കമ്മിറ്റി hearing to voice പ്രതിപക്ഷ അതേസമയം, Borrelli ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെ there was no catch involved.ആദിവാസി casinos സംഭാവന more than $96 ദശലക്ഷം to the state ' s general fund കഴിഞ്ഞ വർഷം, money that goes to ധനസഹായം വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യരക്ഷ, സംരക്ഷണ, വിനോദ, and പ്രശ്നം ചൂതാട്ട പരിപാടികൾ rolling hills ഇന്ത്യൻ കാസിനോ കാര്നിംഗ് ca. ബി 1163 തന്നെ പകയോ sports betting rolling പാമ്പ് കണ്ണു in ക്രാപ്. I don 't know about you, but I' m tired of seeing our പണം പോകുന്നത് നെവാഡ and tired of seeing our money going off-shore," Borrelli പറഞ്ഞു rolling hills കാസിനോ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്