ഏഴു തൂവലുകൾ Casino Resort Canyonville അല്ലെങ്കിൽ

ഒരു 53 5 വോട്ട് on Tuesday, the New York State Senate passed S05302, which if approved by the state Assembly would make ഓൺലൈൻ പോക്കർ ചൂതാട്ടവും legal in the Empire State ബ്ലോഗില് അതിന്റെ ഓരോ 11 casinos to apply for a license to host ഓൺലൈൻ പോക്കർ spiele.ന്യൂയോര്ക്ക് would join ന്യൂ ജേഴ്സി, നെവാഡ, and Delaware and become the country ' s fourth state to പകയോ പ്രവർത്തനം if approved by the state Assembly. Before that can happen, the Assembly has to decide whether or not it will vote on it this week, which ends ഈ വർഷത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെഷന്.പകരം games of chance, by classifying ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ of Omaha Hold 'em and Texas Hold 'em as ഗെയിമുകൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ബിൽ circumvents the state constitution' s നിരോധനം of gambling.മാത്രം ചൂതാട്ട on horse racing, casinos, and state lotteries approved by the നിയമസഭ is allowed by the state.പത്ത് ദശലക്ഷം ഡോളർ would purchase a 10-year license, which would be applied to 15 ശതമാനം നികുതി ഒറ്റയടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാന അവരുടെ വരുമാനം നിന്നും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഏഴു തൂവലുകൾ casino resort canyonville അല്ലെങ്കിൽ. In order to participate players must be 21 years old.ബിൽ ഇല്ല , എങ്കിലും, require that the state use the revenue അത് സ്വീകരിക്കുന്നു നിന്നും ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട for education.സംസ്ഥാന നിയമസഭാ ഇതിനകം considering a bill that is ഒരേപോലുള്ള S05302, which is sponsored by Assemblyman ജെ. ഗാരി Pretlow. Sen.ജോണ് Bonacic, the Senate ' s റേസിംഗ്, ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് wagering കമ്മിറ്റി ചെയർ, was ചോദ്യം by Sen. ബോണി Krueger for over 30 minutes on the Senate floor about the bill ഏഴു തൂവലുകൾ casino resort buffet. Krueger എന്ന് പറഞ്ഞു അവള് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട കൂടുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അധികം കാസിനോ ചൂതാട്ടം, which is why she could not support the legislation ഏഴു തൂവലുകൾ casino resort 146 ചീഫ് miwaleta ln canyonville അല്ലെങ്കിൽ 97417. Krueger പറഞ്ഞു, "Whether you call it ചൂതാട്ട or not, it' s ചൂതാട്ടവും," as reported by ഒന്നാമൻ.com ഏഴു തൂവലുകൾ casino resort canyonville ഒറിഗൺ. Immediately after the vote, എം റിസോർട്ടുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ issued a statement applauding the decision by the Senate ' s.ജോണ് McManus, MGM ജനറൽ ആലോചന പറഞ്ഞു by creating a safe and regulated option for online poker players in the state millions of dollars in new tax revenue will be generated which can be used for "വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റ് ഗുരുതര നിക്ഷേപം." He went on to say, "We പപ്പടം the Senate for കടന്നു bear river കാസിനോ റെസ്റ്റോറന്റ് ഫോൺ നമ്പർ. ഈ ശരിയായ legislation that will help protect New Yorkers who have വർഷങ്ങളായി കളിച്ചു ഓൺലൈൻ പോക്കർ ന് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത, off-shore പോക്കർ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇന്ന് operate with no നിയന്ത്രണം, വഞ്ചന നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം നിയന്ത്രണങ്ങൾ." Bonacic said that he believes that if ഓൺലൈൻ പോക്കർ ചൂതാട്ടവും ആണ് പശുവല്ല in New York, ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് may ഫോം തമ്മിലുള്ള that state ' s racetrack casinos and casinos in Las Vegas to offer ഇന്റർനെറ്റ് ചൂതാട്ട.മറ്റൊരു പ്രശ്നം സംസ്ഥാന ഗുസ്തി അത് കൊണ്ട് whether or not to പകയോ daily fantasy sports, but with the നിയമസഭ set to adjourn on Thursday, that may not happen for a while. bear river കാസിനോ നദികൾ എഡ്ജ്.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്