പൊൻ കിരീടം Casino No Deposit Bonus

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്, Crystal Palace FC, have announced that they will take part in a GambleAware initiative designed to address ചൂതാട്ട-related ദോഷം ഉള്ളിൽ ഫുട്ബോൾ, becoming the first പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ് to do so പൊൻ കിരീടം casino no deposit bonus. Under the initiative, which will take place over the final three games of the Premier League സീസണിൽ, ക്ലബ്ബ് സകാത്ത് താനേ advertisements and promotional materials പെട്ടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോള് അവബോധം of the risks of gambling.ഇതുകൂടാതെ GambleAware related messages will appear on പരസ്യം hoardings ചുറ്റും പിച്ച് ന് സ്ക്രീനുകൾ മുഴുവൻ ക്ലബ്ബുകൾ 26,000 ശേഷി Selhurst Park സ്റ്റേഡിയം. Speaking about the initiative on the clubs വെബ്സൈറ്റ്, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ചെയര്മാന്, സ്റ്റീവ് ഇടവക പറഞ്ഞു: "പോലെ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്, നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ responsibility of helping promote safe and responsible ചൂതാട്ട സൂര്യോദയ സ്ലോട്ടുകൾ കാസിനോ ക്ഷണം കോഡ്. "ഞാന് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ആണ് ആദ്യ ക്ലബ് രൂപം പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് GambleAware, and I hope we can play a part in വളർത്തുന്ന അവബോധം about their service and help those individuals who need support."Marc Etches ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് GambleAware, added: "This is an important first step towards a ആഴമേറിയ വിശാലമായ action plan to address the ever-closer relationship between ചൂതാട്ട ഫുട്ബോൾ."As ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് to make this commitment, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ആണ് ക്രമീകരണം സൂര്യോദയ slots no deposit bonus code. ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം മറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ, മാത്രം അല്ല കൊണ്ട് ആ ചൂതാട്ട sponsors കാരണം all benefit from the income that flows from ടെലിവിഷൻ deals funded by the ever-growing amount of ചൂതാട്ട പരസ്യം ചുറ്റും live sport."ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് are one of nine Premier League clubs that are currently സ്പോൺസർ ചൂതാട്ട ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസുകൾ, concluding a multi-year, record breaking സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഡീൽ ManBetX in June 2017.ജോൺ കോളിൻസ്, ഡയറക്ടർ ManBetX, added: "ManBetX are committed to helping people ഗാംബിൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സ്വാഗതം ക്ലബ്ബിന്റെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് GambleAware സൂര്യോദയ slots casino no deposit bonus codes. As the official shirt sponsor of Crystal Palace FC, we have an added ബിരുദം responsibility to support those who offer help and free advice to ensure ജനം ഗാംബിൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ, both within ഫുട്ബോൾ and the wider community." സൂര്യോദയ slots casino no deposit bonus.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്