ആണ്. റോഡ് ഐലന്റ് കാസിനോ തുറക്കുക

എസ്.-based casino operator Wynn റിസോർട്ടുകൾ Ltd പറയുന്നു മുൻ ചെയർമാൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റീവ് Wynn will not be തലക്കെട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും severance പാക്കേജ് following his decision to step down ആണ്. റോഡ് ഐലന്റ് കാസിനോ തുറക്കുക. That is according to a ഋതു agreement between the two sides, reached last Thursday ഓൺലൈൻ കാസിനോ nederland betrouwbaar അനുയോജ്യമായ.

ഋതു ഉടമ്പടി terminates Mr Wynn ' s previous തൊഴിൽ കരാർ കമ്പനി കന്നഡ that Mr Wynn is not തലക്കെട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും severance പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം കീഴിൽ തൊഴിൽ കരാർ," Wynn റിസോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ കാസിനോ പണം ട്രെയിൻ 2. ഒരു ഫയലിംഗ് on Friday.ccording മുൻ media reports, യി ഒരു ഷെയര് അവക്കെതിരെ കീഴിൽ ഈ മാസം, Mr Wynn ' s തൊഴിൽ കരാർ reportedly ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യുഎസ്$330 million severance stipulation.nder ഋതു ഉടമ്പടി, Mr Wynn "സമ്മതിക്കുന്നു not to compete against the company for a period of two years and to provide reasonable സഹകരണം and assistance to the company in connection with any സ്വകാര്യ വ്യവഹാര അല്ലെങ്കിൽ arbitration and to ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും committee of the board in connection with any അന്വേഷണം by the company ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ സേവനം with the company." r Wynn ഇറങ്ങുന്നവൻ ഇറങ്ങി ആയി കാസിനോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫെബ്രുവരി 6 online casino mobile top up. The move പിന്നാലെ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ spotlighting ആരോപണം ലൈംഗിക വ്യപകമായ made against Mr Wynn by മുൻ Wynn റിസോർട്ടുകൾ employees കാസിനോ ബോട്ട് നിന്നു ചെറിയ നദി sc.
Mr Wynn has denied the ആരോപണം.ynn റിസോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച it had hired an പുറത്ത് നിയമ സ്ഥാപനം "assist" ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപം of some of the company ' s സ്വതന്ത്ര സംവിധായകർ പരിശോധന ലൈംഗിക വ്യപകമായ ആരോപണം നേരെ Mr Wynn.ynn Resorts – കൂടെ ഗെയിമിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലാസ് വെഗാസ്, നെവാഡ – is the parent company of Macau-based casino operator Wynn Macau Ltd.
Additionally, in order to conduct any വിൽപ്പന കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഒരു പറയാനായി ഫാഷൻ in the event that Mr Wynn is permitted to and ഒരംഗത്തെ വിൽക്കാൻ ഏതെങ്കിലും shares that he സ്വന്തമാക്കുന്നു, the company has agreed to enter into a രജിസ്ട്രേഷൻ rights agreement with Mr Wynn, with Mr Wynn to reimburse the കമ്പനി അതിന്റെ ന്യായമായ ചെലവുകൾ," the ഫയലിംഗ് പറഞ്ഞു.rokerage ഡോച്ചെ ബാങ്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് Inc വിസ്മരിക്കുന്നില്ല Mr Wynn would eventually be allowed to sell his shares ശേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോക്കുടമകള് പേയിംഗ്' agreement that includes his ex-wife, മോനോ Wynn. കാസിനോ boat out of fort myers.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്