ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോക്കർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി

Proposed tax break ചെയ്യും "simply reduce the size of ആ വലിയ നഷ്ടം," Busler വിശദീകരിച്ചു.
രണ്ട് ബില്ലുകളും പുതിയ ജേഴ്സി നിയമസഭാ ' s Appropriations Committee plans to review on Thursday.ഒരു ബിൽ, A4002/S2257, provides casinos ഒരു ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് sports betting revenue.മറ്റ് ബിൽ, A4032/S2400, കുറയ്ക്കുന്നു കാസിനോ taxes and fees. It is estimated the legislation രക്ഷിക്കും $93 ദശലക്ഷം for just one year, the Press of Atlantic City റിപ്പോർട്ട് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോക്കർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി.
Atlantic City ' s ഒമ്പത് ഗെയിമിംഗ് properties, struggling with the economic impact നിന്ന് COVID-19, may get അന്വേഷിച്ചു-ശേഷം സാമ്പത്തിക സഹായം.ഉറവിടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്രോസ് ഇടവഴികള് കാസിനോ ചാര്ല്സ്ടന് വെസ്റ്റ് വിർജീനിയ. "ടേബിൾ ഗെയിമുകൾ, സ്ലോട്ടുകൾ സാധാരണയായി account for the vast majority of revenue." casinos on full operation was പുനരാരംഭിക്കുക, വരുമാനം ഉടൻ rush to cover up. Vin ഗോപാൽ (D-Long ബ്രാഞ്ച്), and Paul A വെറും spin casino no deposit. കൂടാതെ $100 ദശലക്ഷം ഫെഡറൽ coronavirus ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ന്യൂ ജേഴ്സി സാമ്പത്തിക വികസന അതോറിറ്റി just say neigh to ചൂതാട്ട osrs. The funds are a portion of the ഫെഡറൽ സഹായം awarded to New Jersey വഴി Coronavirus ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് established by the കരുതുന്നു Act വെറും spin casino no deposit bonus codes. They were allowed to reopen at 25 ശതമാനം ശേഷി on July 2 വെറും spin casino-bonus ohne einzahlung.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്